Home Tags Wet- en regelgeving

wet- en regelgeving

Ziekenhuiszorg
rechtszaak gegevens ggz naar NZa

Advocaat waarschuwt: blijf patiënt informeren over eventuele kosten

De patiënt moet zelf op de hoogte zijn of de polis bij een budgetverzekering een behandeling dekt of niet, oordeelde de rechtbank Oost-Brabant onlangs. Deze uitspraak ontslaat zorgaanbieders echter niet volledig van de verplichting om patiënten van informatie te voorzien over de vergoeding van behandelingen, waarschuwt advocaat Vivian Slotboom van Eldermans|Geerts Advocaten.
Kwaliteit
Brenda Frederiks 660x440

Brenda Frederiks: ‘Nog te veel misverstanden over gebruik Wzd’

De dynamiek rond de Wet zorg en dwang (Wzd) is te negatief geworden na het rapport van ZonMw. ‘Hoe kun je nu al zo negatief over de wet zijn, terwijl er nog veel onbekendheid over is’, zegt Brenda Frederiks, universitair docent gezondheidsrecht, Amsterdam UMC.
Gehandicaptenzorg

Irma Harmelink: ‘Problemen Wzd zijn gevolg van collectief bestuurlijk falen’

Politiek en zorg zijn met de Wzd doorgeschoten in regulering, vindt de bestuurder van Elver. 'We hebben gewoon een te grote broek aangetrokken door te denken dat je dat op zo'n hoog niveau kon regelen'
Verpleging en verzorging
regeldruk

Michiel Geschiere: regels durven schrappen getuigt van leiderschap

Het kwaliteitskader biedt volop ruimte om onnodige regels af te schaffen. De grootste barrière vormen zorgorganisaties echter zelf. Dat zeggen Michiel Geschiere, VWS-directeur langdurige zorg, Charlotte de Winter, teamcoördinator bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) en Marthijn Laterveer, coördinator LOC Waardevolle zorg, in een inspiratiesessie van de Week van de Radicale vernieuwing.
Bas Van Schelven

Wetsvoorstel integere bedrijfsvoering moderniseert winstuitkeringsregels

Winstuitkering onder de Wet Integere bedrijfsvoering zorg- en jeugdhulpaanbieders: wat kunnen zorgaanbieders verwachten?
Verpleging en verzorging

Aan de slag met de Wzd: ‘Verzin geen nieuwe netwerken, maar versterk wat er al is’

Terwijl intramurale settingen nog op Bopz-structuren kunnen terugvallen, is de Wet zorg en dwang (Wzd) voor de ambulante ouderenzorg pionieren. Daarom doen zorgaanbieders in zes praktijktuinen ervaring op met de Wzd. ‘In de tuinen staat niet het stappenplan, maar netwerkzorg aan kwetsbare ouderen en het voorkomen van dwang centraal’, vertelt ActiZ-projectleider Marjolein Lotsy.
Eerstelijnszorg

Eerstelijnscoalitie wil invoering jaarverantwoording blokkeren

De eerstelijnscoalitie, aangevoerd door LHV, wil dat het ministerie van VWS en NZa de verplichting voor de jaarverantwoording schrappen. De partijen staan lijnrecht tegenover elkaar in de onderhandelingen.
Tech
Hersenbrekers

De slag om patiëntengegevens

De NZa heeft een publieke taak op het terrein van de gezondheidszorg en mag daarom - een minimale hoeveelheid - gezondheidsgegevens verwerken zonder uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. De NZa is verantwoordelijk voor de privacy van patiënten.
Tech
Sytse Wilman

Goochelen met data

De Wet elektronische gegevensuitwisseling in de zorg (Wegiz) zal niet alle problemen met de uitwisseling van data oplossen, maar het is wel het begin daarvan. Nu komt het aan op goede wil en doorzettingsvermogen.
Vincent de Bruijn

Onderzoek naar corruptie bij Isala: begin van een trend?

De afgelopen maanden is er de nodige aandacht geweest voor corruptie in de zorg. De FIOD heeft aangekondigd om corruptie in de zorg de komende tijd prioriteit te geven en snakt naar eigen zeggen naar tips. Maar wat is corruptie? Is het een reëel probleem in de zorg en wat kun je er tegen doen?