Home Tags Wijkverpleging

wijkverpleging

Verpleging en verzorging

Buurtzorg: coronacrisis vraagt om maatwerk, niet om commando’s

Buurtzorg doet niet aan een hiërarchische commandostructuur in coronacrisis. ‘De crisis vraagt om lokaal maatwerk, niet om commando’s’, zegt Jos de Blok.
Verpleging en verzorging
Minister Hugo de Jonge van VWS in de Tweede Kamer. Foto: ANP Sem van der Wal

Minister brengt Kamer in vertwijfeling over wijkverpleging

Tweede Kamerleden zijn kritisch over het plan van minister Hugo de Jonge van VWS voor herkenbare wijkteams in de wijkverpleging. De VVD trapt op de rem en wil dat de minister geen onomkeerbare stappen doet. De Jonge suggereert de onderuitputting bij de Zvw te gebruiken om het gat op de Wlz-begroting te dichten.
Verpleging en verzorging
wijkverpleging

Herkenbaar team voor wijkverpleging is nog ver weg

De route naar herkenbare teams voor wijkverpleging ligt nog vol obstakels, zo blijkt uit de ‘Leidraad herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging’. Hoe de drempels rond mededinging en btw-plicht worden weggenomen is nog niet duidelijk.
Verpleging en verzorging
Jeroen van den Oever, directeur van Fundis en bestuurslid ActiZ

ActiZ: verzekeraars houden zich niet aan akkoord wijkverpleging

Zorgverzekeraars houden zich niet aan de afspraak uit het hoofdlijnenakkoord wijkverpleging om bij de inkoop van onplanbare wijkverpleging en het regioloket voor eerstelijnsverblijfbedden samen op te trekken. Ze sturen bij de zorginkoop wijkverpleging vooral op doelmatigheid, stelt Jeroen van den Oever van brancheorganisatie ActiZ.
Verpleging en verzorging
Minister Hugo de Jonge van VWS aanpassen.

Minister wil onplanbare wijkverpleging regionaal inkopen

Minister Hugo de Jonge van VWS streeft naar een systeem waarin zorgverzekeraars de onplanbare wijkverpleging in avond, nacht en weekend op regionaal niveau inkopen bij één grote partij. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komt rond de zomer met een advies over de bekostiging van de reguliere planbare wijkverpleging en de onplanbare wijkverpleging.
Toezicht
Zorgfraude

Minister wil zorgfraude te lijf gaan met ‘dijkversterking’

VWS-minister Hugo de Jonge denkt de zorgfraude aanmerkelijk in te kunnen perken met wetgeving. Er zijn zo’n vijf wetten die daarvoor zouden kunnen zorgen. ‘Als we de mazen in de wet niet dichtstoppen, blijft het dweilen met de kraan open.’
Minister Hugo de Jonge van VWS aanpassen.

Kamer eist actie van minister De Jonge tegen zorginfarct

De Tweede Kamer eist in een debat over verpleeghuiszorg actie van Hugo de Jonge van VWS tegen het dreigende zorginfarct. De minister koerst af op aanpassing van het zorgstelsel en een regionale aanpak.
Minister Hugo de Jonge van VWS aanpassen.

Hugo de Jonge lijkt op één lijn met Jos de Blok

Minister Hugo de Jonge van VWS lijkt het op veel onderdelen eens te zijn met veel van de tien tips van Buurtzorg-directeur Jos de Blok aan de minister. Maar de antwoorden op Kamervragen van SP-Kamerlid Maarten Hijink geven daarover geen uitsluitsel.
Nurse giving medication to a senior woman

Acute wijkverpleging bundelt krachten in Spoedzorg Rotterdam

Drie grote vvt-aanbieders in Rotterdam organiseren de acute wijkverpleging per 3 februari 2020 samen in de coöperatie Spoedzorg Rotterdam. Aafje, Laurens en Lelie zorggroep laten 's nachts vier auto’s met verpleegkundigen rondrijden in Rotterdam voor ouderen met een acute zorgvraag. ‘Acute wijkverpleging blijft een kostbare business’, zegt bestuurder Marieke Verhart.
Wouter Bos

Commissie-Bos: maak één wettelijke regime voor zorg aan huis

Beperk de Wlz tot de intramurale zorg en hevel de Wlz-zorg aan huis over naar de Zvw en de Wmo. Dat is een van de 35 aanbevelingen van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen, onder leiding van oud-politicus en -zorgbestuurder Wouter Bos.