Home Tags Wijkverpleging

wijkverpleging

Verpleging en verzorging
Wijkverpleging

Zorgverzekeraars verwachten 8 procent extra omzet in wijkverpleging

Zorgverzekeraars verwachten 250 miljoen euro, ofwel 8 procent, aan extra omzet in de wijkverpleging in 2023 te realiseren. Die toezegging hebben zij gedaan in het Integraal Zorgakkoord. Dat schrijft minister Conny Helder van Langdurige Zorg in een Kamerbrief.
Verpleging en verzorging
Happy senior man laughing while carrying his partner on his back in the countryside

‘Dubbel vergrijzing bedreigt solidariteit met jongeren’

De dubbele vergrijzing zet de solidariteit tussen generaties onder druk. Politici zouden nu maatregelen moeten nemen om de solidariteit te behouden en ruim baan moeten geven aan initiatieven die uitgaan van ‘ouderen voor ouderen’. Dat stellen de Mirella Minkman en Marcel Canoy in de podcast Voorzorg.
Verpleging en verzorging
Wijkverpleging

Experiment met nieuwe bekostiging wijkverpleging stokt

De nieuwe bekostiging van de wijkverpleging loopt vertraging op. Op 1 april zou de registratie van cliëntprofielen hiervoor beginnen, maar die datum wordt niet gehaald. Dat schrijft minister Helder in een brief aan de Kamer. Wanneer de registratie van cliëntprofielen wel van start gaat, is niet bekend.
Eerstelijnszorg
wijkverplegingorganisatie scoort punt tegen zorgverzekeraars

Aanbieder wijkverpleging scoort punt in kort geding tegen Zilveren Kruis

Een marktleidend aanbieder van wijkverpleging in Zuidwest-Friesland heeft in een kort geding ervoor gezorgd dat Zilveren Kruis en vier andere merken van Achmea hun tarieven moet aanpassen.
Verpleging en verzorging
wijkverpleging

Centraal aanmeldpunt voor wijkverpleging in regio Nijmegen

Zeven zorgorganisaties in de regio Nijmegen werken vanaf januari dit jaar samen met een centraal aanmeldpunt voor de wijkverpleging. Volgens Marcel de Groot, directeur wijkverpleging bij ZZG zorggroep, is dit de manier om cliënten de wijkverpleging te geven die nodig is. ‘Het vergroot de toegankelijkheid van de zorg, verlaagt de werkdruk en verhoogt het werkplezier.’
Financiën

Ongecontracteerde zorg: Keuzevrijheid versus betaalbaarheid

Het gevecht over de eventuele meerwaarde van ongecontracteerde zorg gaat dit jaar gewoon door. In veel nieuwe zorgpolissen zijn de vergoedingen voor ongecontracteerde zorg 10 tot 20 procent lager dan vorig jaar. Vijf van de elf restitutiepolissen – die alle zorgkosten vergoeden – zijn opgeheven per 1 januari.
Duurzaamheid
Avans, digitaliseringsmodule, zorgprofessionals, zorgtechnolgie,

Vvt-bestuurders met stakeholders in gesprek over duurzaamheid

Werken aan duurzaamheid is geen nice to have, maar need to have. Dat vertelde Omring-bestuurder Frido Kraanen tijdens een rondetafelgesprek over duurzame ouderen- en wijkzorg. ‘De hele keten en de samenleving vragen om actie van ons op dit onderwerp.'
Verpleging en verzorging
kunst in de zorg, actiz, trudy prins, fnv, bert de haas, ouderenzorg, vvt, zorg van morgen, over morgen,

Theatervoorstelling moet vvt-medewerker eigenaar maken van de zorg van morgen

Werknemers spelen een cruciale rol in de zorgtransitie. Om de dialoog over duurzame inzetbaarheid te starten, is de voorstelling Mag ik je kussen? in het leven geroepen. Donderdag is de grootste theaterproductie over de zorgsector in première gegaan.
Personeel
In gesprek

Meer aandacht voor nieuwe medewerkers door inzet Leermeesters

Bij Thebe werken sinds kort ‘Leermeesters’ die nieuwe medewerkers helpen bij het wennen aan de organisatie. Met deze nieuwe meester-gezelrelatie slaat Thebe twee vliegen in een klap. Nieuwe medewerkers krijgen meer aandacht waardoor uitval wordt tegengegaan en ervaren verpleegkundigen dragen kennis over.  
Personeel
Thuishulp

Functiedifferentiatie binnen de thuiszorg helpt KwadrantGroep bij personeelstekort

KwadrantGroep startte vorig jaar een pilot met ‘zorghulpen’ die de thuiszorgteams ondersteunen. Zorghulpen nemen laagcomplexe taken over van gediplomeerde zorgprofessionals. KwadrantGroep is een van de genomineerden voor de Nationale HR Zorg Award die volgende week wordt uitgereikt.