Home Tags Wijkverpleging

wijkverpleging

Ouderenzorg
Wouter Bos

Commissie-Bos: maak één wettelijke regime voor zorg aan huis

Beperk de Wlz tot de intramurale zorg en hevel de Wlz-zorg aan huis over naar de Zvw en de Wmo. Dat is een van de 35 aanbevelingen van de Commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen, onder leiding van oud-politicus en -zorgbestuurder Wouter Bos.
Wijkverpleging

Luc Kenter: ‘Gouden tips De Blok miskennen realiteit’

Jos de Blok van Buurtzorg gaf tien ‘gouden tips’ over de toekomst van de wijkverpleging aan minister Hugo de Jonge. De tips zouden zelfs leiden tot een volumebesparing van 20 tot 30 procent. ‘De onderbouwing voor de stelling ontbreekt en die is er ook niet’, aldus Luc Kenter, bestuursvoorzitter Thebe. Hij heeft één tip voor De Blok en De Jonge: laten we eerlijk zijn. 
Wijkverpleging
Jos de Blok, directeur Buurtzorg Nederland

Buurtzorg Nederland breekt met ActiZ

Buurtzorg Nederland is uit brancheorganisatie ActiZ gestapt. Buurtzorg-directeur Jos de Blok zegt dat hij fundamenteel verschilt van inzicht over de toekomst van de wijkverpleging.
Wijkverpleging
Jos de Blok Buurtzorg

Tien tips van Jos de Blok aan De Jonge voor het nieuwe jaar

Buurtzorg-directeur Jos de Blok zet in een open brief aan minister Hugo de Jonge van VWS zijn ideeën voor de toekomst van de wijkverpleging uiteen. De Nieuwjaarswens mondt uit in tien tips. ‘Mijn stelling is dat door het toepassen van de juiste interventies er 20 tot 30 procent minder volume nodig is zonder dat dit ten koste gaat van de tevredenheid of kwaliteit.’
Wijkverpleging

NZa: Integraal tarief wijkverpleging moet standaard worden

Deelnemers aan een proef met integrale tarieven voor wijkverpleging willen niet meer terug naar de oude bekostiging. In de proef werd geen onderscheid meer gemaakt tussen persoonlijke verzorging en verpleging. Dat scheelde weliswaar niet veel in de administratie, maar bood wel meer ruimte voor maatwerk. De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert niet meer terug te gaan naar de oude tarieven.
Zorginkoop
Jos de Blok Buurtzorg

Buurtzorg sluit meerjarencontract met VGZ

Buurtzorg Nederland en zorgverzekeraar VGZ hebben een driejarig contract gesloten over ‘zinnige buurtzorg’. Samen zetten ze in op betere zorg, minder kosten per cliënt en het vergroten van de aantrekkelijkheid van het vak wijkverpleegkundige. Het contract heeft een waarde van 250 miljoen euro.
Ouderenzorg

‘Voorkom een jeugdzorg-debacle in de ouderenzorg’

Jacqueline Joppe, bestuursvoorzitter van Zorggroep Elde Maasduinen, is faliekant tegen de nieuwe bekostiging voor verpleeghuizen en waarschuwt voor een ‘jeugdzorg-debacle' in de ouderenzorg. Een terugblik op acht jaar vice-voorzitterschap van ActiZ en een vooruitblik op de toekomst van de ouderenzorg.
Wijkverpleging
Minister Hugo de Jonge van VWS

Minister: nieuwe bekostiging wijkverpleging komt in 2022

Met een nieuwe bekostiging en het terugdringen van ongecontracteerde zorg wil minister Hugo de Jonge van VWS de versnippering in de wijkverpleging tegengaan. De Tweede Kamer wil weten hoe het kan dat zorgverzekeraars circa 200 miljoen euro overhouden bij de zorginkoop.
Zorginkoop
Hugo de Jonge, minister van VWS.

Minister De Jonge vindt niet-gecontracteerde zorg oneerlijk

Minister Hugo de Jonge van VWS vindt het niet eerlijk dat cliënten in de niet-gecontracteerde 2,7 maal zo veel zorg krijgen. Dat zei hij een debat met de Tweede Kamer, waarin kritiek klonk op zijn plannen voor een herkenbaar wijkteam. ‘De minister staart zich blind op een organisatievorm’, zegt VVD-Kamerlid Sophie Hermans.
Zorginkoop

Angst frustreert verdiepend onderzoek naar zorginkoop wijkverpleging

Een verdiepend onderzoek naar de redenen waarom zorgaanbieders in de wijkverpleging zonder contract werken is deels mislukt. Zorgaanbieders deden alleen op anonieme basis mee, omdat ze bang waren anders niet meer voor een contract in aanmerking te komen.