Home Tags Wijkverpleging

wijkverpleging

Personeel
Hugo de Jonge

Hugo de Jonge: ‘Maak meer werk van goed werkgeverschap’

Zorgen voor voldoende personeel in de zorg is veruit de grootste opdracht van Hugo de Jonge, minister van VWS. 'Dit is de tijd voor goed werkgeverschap.'
Wijkverpleging
Focus wijkverpleging, NZa

Nieuwe bekostiging wijkverpleging is nog ver weg

Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en wijkverpleegkundigen doen, onder regie van de NZa, opnieuw een poging tot een ander bekostigingssysteem te komen. Dat moet er in 2020 zijn, maar vooralsnog is een concreet voorstel nog ver weg.
Wijkverpleging
AO wijkverpleging, de Jonge, ongecontracteerde zorg

De Jonge: ‘In 2019 gaat de thermometer in de wijkverpleging’

Kamerleden maken zich vooral druk over de positie van ongecontracteerde aanbieders. De minister vindt het aandeel ongecontracteerde zorg in de wijkverpleging te groot.
Wijkverpleging
strijd om tarieven wijkverpleging

Aanbieders wijkverpleging teren in op eigen vermogen’

De tarieven in de wijkverpleging zijn te laag. Veel aanbieders krijgen geen volledige compensatie voor de stijging van de lonen. Dat zegt brancheorganisatie ActiZ.
Ouderenzorg
Eelco Damen, bestuursvoorzitter Cordaan

Geef meer geld aan wijkverpleging, minder aan verpleeghuizen’

Cordaan-topman Eelco Damen vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet ruim 2,1 miljard euro investeert in een verouderd zorgconcept als verpleeghuiszorg, terwijl de knelpunten in zorg voor thuiswonende ouderen niet worden opgelost.
Zorginkoop
Minister Hugo de Jonge van VWS

Hugo de Jonge dreigt met lagere vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Als het aandeel van niet-gecontracteerde wijkverpleging en ggz blijft stijgen, gaat minister Hugo de Jonge van VWS de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg verlagen.
Wijkverpleging
AO wijkverpleging, de Jonge, ongecontracteerde zorg

Patiënten hebben te weinig inzicht in de kwaliteit van zorgaanbieders’

Mensen die zijn aangewezen op wijkverpleging hebben te weinig inzicht in de kwaliteit van zorgaanbieders. Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en seniorenbeweging KBO-PCOB willen dat hier verandering in komt.’
Wijkverpleging
helpenden stromen de wijkverpleging uit, zorgwacht

Noodkreet: ‘Helpenden stromen de wijkverpleging uit’

De uitstroom van helpenden uit de wijkverpleging is zo groot dat het maar de vraag is of er voldoende nieuwe helpenden van de opleiding af komen om de nood te lenigen. Directeur Zorgwacht Wilhelmien Looymans luidt de noodklok.
Wijkverpleging
Nutsvoorziening voor acute wijkverpleging

Maak nutsvoorziening van acute wijkverpleging’

De wijkverpleging in de avond, nacht en weekend is niet meer kostendekkend. De acute wijkverpleging moet daarom een nutsvoorziening worden.
Ouderenzorg
Saar Boerlage van de Wijze Oude Wijven in Amsterdam in gesprek met dagvoorzitter Meike de Jong op het congres Ouderenzorg op de Juiste Plek

Acute ouderenzorg moet radicaal anders

De acute ouderenzorg moet inzetten op mini-ziekenhuizen in de wijk, ziekenhuiszorg aan huis en gespecialiseerde wijkverpleegkundigen om acute opnames te voorkomen. Doorgaan op de huidige manier is een doodlopende weg.