Home Tags Wijkverpleging

wijkverpleging

Kwaliteit
geld wijkverpleging blijft liggen bij zorgverzekeraars, zegt ActiZ

812 miljoen euro voor wijkverpleging blijft op de plank liggen

Tot nu toe is 812 miljoen euro van de 4 miljard euro die dit jaar is begroot voor de wijkverpleging niet opgemaakt. ActiZ is bang dat het bedrag nog oploopt naar 1 miljard euro.
Verpleging en verzorging
ActiZ, Wijkverpleging heeft betere bekostiging nodig

Alliantie wijkverpleging zet in op 100 zorgzame buurten

Een alliantie van negen grote aanbieders van wijkverpleging, onder leiding van Buurtzorg, zet in op een landelijke transformatie van de gezondheidszorg op het niveau van buurten. Voor honderd zorgzame buurten is in totaal 200 miljoen euro IZA-geld nodig.
Eerstelijnszorg
Jos de Blok Buurtzorg

Jos de Blok: ‘Binnen een paar jaar zijn er honderden Buurtdokters’

Buurtzorg en Buurtdokters bundelen hun krachten. Buurtzorg investeert 9 ton in Buurtdokters, waarmee Buurtdokters snel kan groeien.  
Verpleging en verzorging
Bianca Buurman V&VN

Bianca Buurman: ‘Stilstand politiek zorgt voor oplopende wachtlijsten’

V&VN-voorzitter Bianca Buurman vraagt de politiek de plannen voor de woningbouw voor ouderen, preventie en arbeidsmarkt zo veel mogelijk te laten doorgaan. “Anders krijg je een jaar stilstand."
Verpleging en verzorging
Jos de Blok Buurtzorg

Jos de Blok: ‘Cliëntprofielen wijkverpleging zijn onnozele exercitie’

De nieuwe bekostiging wijkverpleging met cliëntprofielen en het ‘draagkracht-draaglast’-model wordt een drama, waarschuwt Jos de Blok van Buurtzorg Nederland.
Eerstelijnszorg
ActiZ, Wijkverpleging heeft betere bekostiging nodig

ActiZ: ‘Wijkverpleging heeft betere bekostiging nodig’

Wijkverpleging is cruciaal in de transformatie naar passende zorg. Om de wijkverpleging overeind te houden, moeten er nog wel een paar problemen uit de weg worden geruimd.
Verpleging en verzorging
Marjolein Zilverentant

De zorgarrangeur: pleistertje plakken

Het beleid van de zorgverzekeraars leidt tot een toename van cliënten in de Wlz en nu komen er zorgarrangeurs die toegang tot de Wlz moeten remmen. Verpleegkundigen en verzorgenden weten gelukkig beter waar het echt om gaat om thuis te kunnen blijven wonen, schrijft wijkverpleegkundige en docent Marjolein Zilverentant.
Verpleging en verzorging
Wijkverpleging

Zorgverzekeraars verwachten 8 procent extra omzet in wijkverpleging

Zorgverzekeraars verwachten 250 miljoen euro, ofwel 8 procent, aan extra omzet in de wijkverpleging in 2023 te realiseren. Die toezegging hebben zij gedaan in het Integraal Zorgakkoord. Dat schrijft minister Conny Helder van Langdurige Zorg in een Kamerbrief.
Verpleging en verzorging
Happy senior man laughing while carrying his partner on his back in the countryside

‘Dubbel vergrijzing bedreigt solidariteit met jongeren’

De dubbele vergrijzing zet de solidariteit tussen generaties onder druk. Politici zouden nu maatregelen moeten nemen om de solidariteit te behouden en ruim baan moeten geven aan initiatieven die uitgaan van ‘ouderen voor ouderen’. Dat stellen de Mirella Minkman en Marcel Canoy in de podcast Voorzorg.
Verpleging en verzorging
Wijkverpleging

Experiment met nieuwe bekostiging wijkverpleging stokt

De nieuwe bekostiging van de wijkverpleging loopt vertraging op. Op 1 april zou de registratie van cliëntprofielen hiervoor beginnen, maar die datum wordt niet gehaald. Dat schrijft minister Helder in een brief aan de Kamer. Wanneer de registratie van cliëntprofielen wel van start gaat, is niet bekend.
Nieuwsbrief Abonneren