Home Tags Wijkverpleging

wijkverpleging

Personeel

Hugo de Jonge: ‘Maak meer werk van goed werkgeverschap’

Hugo de Jonge
Zorgen voor voldoende personeel in de zorg is veruit de grootste opdracht van Hugo de Jonge, minister van VWS. 'Dit is de tijd voor goed werkgeverschap.'
Wijkverpleging

Nieuwe bekostiging wijkverpleging is nog ver weg

Focus wijkverpleging, NZa
Zorgaanbieders, zorgverzekeraars en wijkverpleegkundigen doen, onder regie van de NZa, opnieuw een poging tot een ander bekostigingssysteem te komen. Dat moet er in 2020 zijn, maar vooralsnog is een concreet voorstel nog ver weg.
Wijkverpleging

De Jonge: ‘In 2019 gaat de thermometer in de wijkverpleging’

AO wijkverpleging, de Jonge, ongecontracteerde zorg
Kamerleden maken zich vooral druk over de positie van ongecontracteerde aanbieders. De minister vindt het aandeel ongecontracteerde zorg in de wijkverpleging te groot.
Wijkverpleging

Aanbieders wijkverpleging teren in op eigen vermogen’

strijd om tarieven wijkverpleging
De tarieven in de wijkverpleging zijn te laag. Veel aanbieders krijgen geen volledige compensatie voor de stijging van de lonen. Dat zegt brancheorganisatie ActiZ.
Ouderenzorg

Geef meer geld aan wijkverpleging, minder aan verpleeghuizen’

Eelco Damen, bestuursvoorzitter Cordaan
Cordaan-topman Eelco Damen vindt het onbegrijpelijk dat het kabinet ruim 2,1 miljard euro investeert in een verouderd zorgconcept als verpleeghuiszorg, terwijl de knelpunten in zorg voor thuiswonende ouderen niet worden opgelost.
Zorginkoop

Hugo de Jonge dreigt met lagere vergoeding niet-gecontracteerde zorg

Minister Hugo de Jonge van VWS
Als het aandeel van niet-gecontracteerde wijkverpleging en ggz blijft stijgen, gaat minister Hugo de Jonge van VWS de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg verlagen.
Wijkverpleging

Patiënten hebben te weinig inzicht in de kwaliteit van zorgaanbieders’

AO wijkverpleging, de Jonge, ongecontracteerde zorg
Mensen die zijn aangewezen op wijkverpleging hebben te weinig inzicht in de kwaliteit van zorgaanbieders. Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en seniorenbeweging KBO-PCOB willen dat hier verandering in komt.’
Wijkverpleging

Noodkreet: ‘Helpenden stromen de wijkverpleging uit’

helpenden stromen de wijkverpleging uit, zorgwacht
De uitstroom van helpenden uit de wijkverpleging is zo groot dat het maar de vraag is of er voldoende nieuwe helpenden van de opleiding af komen om de nood te lenigen. Directeur Zorgwacht Wilhelmien Looymans luidt de noodklok.
Wijkverpleging

Maak nutsvoorziening van acute wijkverpleging’

Nutsvoorziening voor acute wijkverpleging
De wijkverpleging in de avond, nacht en weekend is niet meer kostendekkend. De acute wijkverpleging moet daarom een nutsvoorziening worden.
Ouderenzorg

Acute ouderenzorg moet radicaal anders

Saar Boerlage van de Wijze Oude Wijven in Amsterdam in gesprek met dagvoorzitter Meike de Jong op het congres Ouderenzorg op de Juiste Plek
De acute ouderenzorg moet inzetten op mini-ziekenhuizen in de wijk, ziekenhuiszorg aan huis en gespecialiseerde wijkverpleegkundigen om acute opnames te voorkomen. Doorgaan op de huidige manier is een doodlopende weg.