Home Tags Zorgverzekeraars

zorgverzekeraars

Zorginkoop

Ziekenhuizen verrassen verzekeraars met ‘waanzinnige’ volumegroei

volumegroei ziekenhuizen
Zorgverzekeraars zijn verrast door de inzet van ziekenhuizen bij de zorginkoop 2019. Ze zien zich geconfronteerd met eisen voor 15 procent volumegroei. Dat blijkt uit een rondgang van Zorgvisie langs zorgverzekeraars.
Zorginkoop

Experimenten integrale geboortezorg mogen doorgaan

experimenten integrale geboortezorg, nza
Proefprocessenfonds Clara Wichmann stelde beroep in tegen de door de Nederlandse Zorgautoriteit ingevoerde experimentele integrale tarieven. Het fonds vreest namelijk dat zij leiden tot grote samenwerkingsverbanden van zorgverleners, waarbij de zelfbeschikking en keuzevrijheid van vrouwen in het gedrang komen.
Bekostiging

Achmea wil basispremie kostendekkend maken

Willem van Duin, Achmea, zorgverzekeraar
Achmea heeft vorig jaar 108 miljoen euro gereserveerd voor niet-kostendekkende premiestelling voor 2018. ‘Dat is financieel niet verantwoord. Achmea pleit daarom voor een kostendekkende basispremie’, vertelt Achmea-bestuursvoorzitter en CEO, Willem van Duin.
Juridische zaken in de zorg

ZorgRecht start bodemprocedure tegen Zilveren Kruis

ZorgRecht start bodemprocedure tegen Zilveren Kruis
Stichting ZorgRecht gaat een bodemprocedure aanspannen tegen Zilveren Kruis. Hiermee hoopt de belangenbehartiger van niet-gecontracteerde zorgaanbieders het gehate zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraar alsnog van tafel te krijgen.
Zorginkoop

Zilveren Kruis breidt HartWacht uit naar ziekenhuizen

Ottes
Zilveren Kruis gaat met ziekenhuizen afspraken maken over telemonitoring bij hartpatiënten. Ziekenhuizen kunnen vanaf volgend jaar driejarige contracten afsluiten.
Bekostiging

Blog: Prijsconcurrentie tussen ziekenhuizen bestaat niet

Guus Schrijvers
Ziekenhuizen onderhandelen momenteel over de zorginkoop binnen het hoofdlijnenakkoord waarin nulgroei voor de totale omzet is afgesproken. Dbc-tarieven als instrument voor kostenbeheersing komen daarbij niet meer aan de orde. Dat blijkt uit eerder onderzoek.
E-health

Vliegwiel bevordert invoering van telebegeleiding en digitale keuzehulpen

telemonitoring
Ziekenhuizen die met een goed plan komen voor de invoering van telebegeleiding bij hartfalen of digitale keuzehulpen, kunnen rekenen op ondersteuning van zorgverzekeraars. Dit meldt Patiëntenfederatie Nederland.
Fusie en samenwerking in de zorg

CZ en Menzis maken meerjarenafspraak met HagaZiekenhuis

Zorgverzekeraars CZ en Menzis hebben met het Hagaziekenhuis afspraken gemaakt over de bekostiging van de zorg voor de periode van 2019 tot en met 2022. Met de afspraken willen de partijen onder meer tegen beheersbare kosten de stijgende zorgvraag opvangen.
Kwaliteitsbeleid in de zorg

Zilveren Kruis en Menzis pakken regie in Drenthe en Groningen

Hylke Kingma
Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis zien dat individuele zorginstellingen in Drenthe en Groningen er niet in slagen over hun eigen belangen en grenzen heen te kijken bij het oplossen van het nijpende arbeidsmarktvraagstuk in hun regio. Daarom nemen ze de regie over en beloven ze in het najaar met een samenhangend toekomstplan te komen.
Zorginkoop

Groei ongecontracteerde ggz stagneert

groei ongecontracteerde ggz stagneert
De gemiddelde groei van de ongecontracteerde ggz is het afgelopen jaar niet toegenomen. Zorgverzekeraars melden percentages tussen de 3,7 en 8 procent ongecontracteerde ggz-zorg, gemiddeld is dat 5,7 procent. Dat blijkt uit inventarisatie van Zorgvisie onder de grootste vier zorgverzekeraars. Tussen 2011 en 2016 steeg het aandeel ongecontracteerde ggz naar 6 procent.