Home Tags Zorgverzekeraars

zorgverzekeraars

Preventie

Ministeries scharen zich achter Zuid-Limburgse gezondheidsaanpak

De gezondheid van de Zuid-Limburger is slechter dan die van andere Nederlanders. Drie generaties van sociaaleconomische achterstand eisen hun tol. Het programma Trendbreuk moet voorkomen dat een volgende generatie hetzelfde lot wacht. Bij de regionale aanpak zijn inmiddels ook de ministeries van VWS en Binnenlandse Zaken aangehaakt, een unicum.
Ggz
Karien van Gennip Jolande Tijhuis

Vincent van Gogh en VGZ sluiten opnieuw vijfjarenovereenkomst

Voor de derde keer sluiten zorgverzekeraar VGZ en ggz-aanbieder Vincent van Gogh een meerjarencontract. Samen werken ze aan mentale gezondheid, het voorkomen van zorg, digitalisering en wachtlijstreductie.

ZN: ‘Bij inhaalzorg gaat het ook om de onbekende patiënten’

‘We nemen onze verantwoordelijkheid, zeker nu er te weinig capaciteit is en de wachtlijsten te lang worden.’ Bestuursvoorzitters Georgette Fijneman (Zilveren Kruis) en Joep de Groot (CZ) over de rol en bijdrage van de zorgverzekeraars inzake de inhaalzorg.
Ggz

Menzis en Pro Persona tekenen akkoord voor drie jaar

Zorgverzekeraar Menzis en ggz-instelling Pro Persona hebben een overeenkomst getekend voor drie jaar. Doel is om de toegankelijkheid en de beschikbaarheid van de zorg te vergroten, met behoud van de kwaliteit.
Financiën

‘Wet biedt te weinig mogelijkheden om preventie van zorg te financieren’

De huidige wetten en regels, waaronder de Zorgverzekeringswet, bieden te weinig mogelijkheden voor financiering van preventie. Dat moet anders, zegt Dirk Jan van den Berg, voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland namens alle zorgverzekeraars. Hij roept een nieuw kabinet op om inzet op preventie op te nemen in het regeerakkoord en de bijbehorende financiële knelpunten op te lossen.
Kwaliteit

Kaljouw: ‘Het is te optimistisch te denken dat we het begin 2022 op orde hebben’

Het Kader ‘passende inhaalzorg MSZ’ geeft een aantal richtlijnen om de anderhalf miljoen verwijzingen die niet hebben plaatsgevonden in de juiste volgorde weg te werken. Marian Kaljouw, bestuursvoorzitter van de NZa, en mede-opsteller van het kader verwacht dat het nog tot in 2022 duurt voordat alle zorg is ingehaald.
Ziekenhuiszorg

Van Ark: ‘Mentaal herstel van zorgprofessionals en inhaalzorg moeten hand in hand gaan’

Demissionair minister Tamara van Ark voor Medische zorg wil dat zorgaanbieders uiterlijk begin 2022 alle achterstallige zorg hebben ingehaald. In een Kamerbrief zet ze uiteen hoe ze de inhaalzorg vorm wil geven. Verschillende zorgpartijen moeten goed samenwerken en er moet rekening worden gehouden met fysiek en mentaal herstel van zorgprofessionals.
Financiën

Plannen voor inhaalzorg leveren umc’s kopzorgen op

Voor umc's is het moeilijk om te berekenen hoeveel inhaalzorg er aankomt. Dat komt doordat umc's te maken hebben met een extra inschattingsfactor, namelijk de doorverwijzingen vanuit andere ziekenhuizen.
Eerstelijnszorg

Fysiotherapeuten: substitutie kan jaarlijks 130 miljoen aan zorgkosten besparen

Door behandelingen van patiënten met vijf verschillende chronische ziekten te laten uitvoeren door fysiotherapeuten in plaats van door medisch specialisten kan jaarlijks 130 miljoen euro aan zorgkosten bespaard worden. Toch leidt dit vooralsnog niet tot wijzigingen in het verzekeringsstelsel.

Karien van Gennip: ‘De patiëntenrevolutie gaat de zorg veranderen’

'Ik ben verbaasd dat er geen overall visie is over hoe het zorglandschap in 2030 eruitziet', zegt Karien van Gennip. Het is de eerste van haar 'honderd-dagen-observaties' die de nieuwe topvrouw van VGZ, na talloze virtuele kennismakingen vanuit huis en wandel-bila's, op papier heeft gezet voor intern gebruik.