Home Tags Zorgverzekeraars

zorgverzekeraars

Zorginkoop

Kort geding Vierstroom tegen Zilveren Kruis van de baan

vierstroom blaas kort geding tegen zilveren kruis af
Het kort geding dat Vierstroom Zorg Thuis had aangespannen tegen Zilveren Kruis over de contractering van de wijkverpleging in Utrecht, gaat niet door. Vierstroom heeft het kort geding ingetrokken nu Zilveren Kruis inzage heeft gegeven in de inkoopprocedure ‘Zorg in de wijk’ in Utrecht.
Kwaliteitsbeleid in de zorg

Vijf jaar Alexander Monro: ‘We hebben ons bestaansrecht bewezen’

Alexander Monro, Marjolein de Jong, bestaansrecht bewezen
Patiënten in het Alexander Monro Borstkankerziekenhuis zijn beduidend vaker tevreden over hun behandeling dan in andere ziekenhuizen. Het aantal vervolgoperaties ligt lager, er wordt meestal direct tijdens de operatie gestart met de reconstructie en de wachttijden binnen het behandeltraject zijn korter.
Zorginkoop

DSW noemt ‘idote’ eisen volumegroei ‘ongepast’

dws idiote eisen volumegroei ziekenhuiszorg
Het hoofdlijnenakkoord zou onuitvoerbaar zijn, zo klinkt het hier en daar. Zorgverzekeraars melden dat ziekenhuizen de prijsonderhandelingen veel te hard ingaan, terwijl in het hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat de medisch specialistische zorg volgend jaar gemiddeld maar 0,8 procent mag groeien.
Zorginkoop

Zorgverzekeraars gebruiken zwakke ziekenhuizen soms voor eigen gewin’

‘Zwakke ziekenhuizen worden soms overeind gehouden door zorgverzekeraars om als goedkoop ziekenhuis te dienen in onderhandelingen ten opzichte van financieel sterkere ziekenhuizen.’
Zorginkoop

Ziekenhuizen verrassen verzekeraars met ‘waanzinnige’ volumegroei

volumegroei ziekenhuizen
Zorgverzekeraars zijn verrast door de inzet van ziekenhuizen bij de zorginkoop 2019. Ze zien zich geconfronteerd met eisen voor 15 procent volumegroei. Dat blijkt uit een rondgang van Zorgvisie langs zorgverzekeraars.
Zorginkoop

Experimenten integrale geboortezorg mogen doorgaan

experimenten integrale geboortezorg, nza
Proefprocessenfonds Clara Wichmann stelde beroep in tegen de door de Nederlandse Zorgautoriteit ingevoerde experimentele integrale tarieven. Het fonds vreest namelijk dat zij leiden tot grote samenwerkingsverbanden van zorgverleners, waarbij de zelfbeschikking en keuzevrijheid van vrouwen in het gedrang komen.
Bekostiging

Achmea wil basispremie kostendekkend maken

Willem van Duin, Achmea, zorgverzekeraar
Achmea heeft vorig jaar 108 miljoen euro gereserveerd voor niet-kostendekkende premiestelling voor 2018. ‘Dat is financieel niet verantwoord. Achmea pleit daarom voor een kostendekkende basispremie’, vertelt Achmea-bestuursvoorzitter en CEO, Willem van Duin.
Juridische zaken in de zorg

ZorgRecht start bodemprocedure tegen Zilveren Kruis

ZorgRecht start bodemprocedure tegen Zilveren Kruis
Stichting ZorgRecht gaat een bodemprocedure aanspannen tegen Zilveren Kruis. Hiermee hoopt de belangenbehartiger van niet-gecontracteerde zorgaanbieders het gehate zorginkoopbeleid van de zorgverzekeraar alsnog van tafel te krijgen.
Zorginkoop

Zilveren Kruis breidt HartWacht uit naar ziekenhuizen

Ottes
Zilveren Kruis gaat met ziekenhuizen afspraken maken over telemonitoring bij hartpatiënten. Ziekenhuizen kunnen vanaf volgend jaar driejarige contracten afsluiten.
Bekostiging

Blog: Prijsconcurrentie tussen ziekenhuizen bestaat niet

Guus Schrijvers
Ziekenhuizen onderhandelen momenteel over de zorginkoop binnen het hoofdlijnenakkoord waarin nulgroei voor de totale omzet is afgesproken. Dbc-tarieven als instrument voor kostenbeheersing komen daarbij niet meer aan de orde. Dat blijkt uit eerder onderzoek.