Home Tags Zorgverzekeraars

zorgverzekeraars

Zorgvisie redacteur Bart Kiers

Aanbieders wijkverpleging houden cliënt aan het lijntje

Als het budget van aanbieders van wijkverpleging op is, verwijzen ze cliënten naar andere aanbieders. Maar daar schieten cliënten niet veel mee op, omdat de meeste ook geen geld en personeel beschikbaar hebben. Dat betekent in de praktijk dat zorgaanbieders cliënten aan de lijn houden, stelt Bart Kiers, senior redacteur Zorgvisie.
Wijkverpleging

NZa-cijfers duiden op onvolledige OVA-compensatie

Zorgaanbieders hebben moeite de loonsverhoging in de cao wijkverpleging op te hoesten, omdat zorgverzekeraars te krappe tarieven betalen. De gemiddelde tariefsverhoging bedraagt 3,38 procent, terwijl de prijsindexatie volgens de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) 3,91 procent bedraagt.
Bekostiging
ggz, crisisdiensten

Verzekeraars hebben weinig inzicht in transgenderzorg

Omdat niet alle aanbieders van transgenderzorg op dezelfde manier declareren, is het voor zorgverzekeraars lastig om alle transgenderzorg als zodanig te identificeren. Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Bruins, waarin hij ingaat op vragen van de Tweede Kamer over het onderwerp.
Wijkverpleging

‘Plan De Jonge voor wijkverpleging versterkt positie verzekeraars’

Onder het mom van minder marktwerking in de wijkverpleging versterkt minister Hugo de Jonge van VWS de positie van zorgverzekeraars. Zorgeconomen Xander Koolman en Marcel Canoy vinden zijn plannen nog te onduidelijk en niet voldoende uitgewerkt.
Innovatie
Zo wil CZ het succes van chemotherapie verdubbelen

Zo wil CZ het succes van chemotherapie verdubbelen

Gemiddeld slaat 75 procent van de kankerbehandelingen niet aan. Zorgverzekeraar CZ denkt dat dit cijfer kan worden gehalveerd door de nadruk te leggen op personalized medicine. Veel artsen zijn echter nog sceptisch over het nut van beslissingsondersteunende systemen: Ze begrijpen de algoritmes niet.
Zorginkoop

CZ: ‘Persoonsgerichte zorg is de derde revolutie’

Persoonsgerichte zorg, of personalized medicine, is het nieuwe adagium in de zorg. Zorgverzekeraar CZ gaat zijn zorginkoop er zelfs op inrichten. Directeur Zorg Joel Gijzen van CZ verwacht er veel van.
Financieel management
Arjen Hakbijl, Ziekenhuis Gelderse Vallei

Gelderse Vallei voert horizontaal toezicht in

Horizontaal toezicht steunt de transitie in Ziekenhuis Gelderse Vallei die leidt tot uitkomstgerichte patiëntenzorg en vormt de basis voor een nauwere samenwerking met hoofdverzekeraar Menzis.
Wijkverpleging

Zorgverzekeraars nemen ongecontracteerde aanbieders in de tang

Voor het eerst in jaren verwachten zorgverzekeraars dit jaar een daling in de omzet van de ongecontracteerde wijkverpleging.
Innovatie

Joep de Groot: ‘Digitalisering is geen toverwoord’

De nieuwe topman van verzekeraar CZ, Joep de Groot, verwacht veel van digitalisering. Maar niet alles.
Bekostiging

Verzekeraar kan transformatie sturen met meerjarencontract

Ziekenhuizen die niet meedoen aan de transformatie krijgen mogelijk geen meerjarencontract meer van zorgverzekeraars. Dat is volgens minister Bruins een van de mogelijkheden waarmee zorgverzekeraars het transformatieproces kunnen sturen.