Home Tags Zorgverzekeraars

zorgverzekeraars

Fusie en samenwerking in de zorg

CZ en Menzis maken meerjarenafspraak met HagaZiekenhuis

Zorgverzekeraars CZ en Menzis hebben met het Hagaziekenhuis afspraken gemaakt over de bekostiging van de zorg voor de periode van 2019 tot en met 2022. Met de afspraken willen de partijen onder meer tegen beheersbare kosten de stijgende zorgvraag opvangen.
Kwaliteitsbeleid in de zorg

Zilveren Kruis en Menzis pakken regie in Drenthe en Groningen

Hylke Kingma
Zorgverzekeraars Zilveren Kruis en Menzis zien dat individuele zorginstellingen in Drenthe en Groningen er niet in slagen over hun eigen belangen en grenzen heen te kijken bij het oplossen van het nijpende arbeidsmarktvraagstuk in hun regio. Daarom nemen ze de regie over en beloven ze in het najaar met een samenhangend toekomstplan te komen.
Zorginkoop

Groei ongecontracteerde ggz stagneert

groei ongecontracteerde ggz stagneert
De gemiddelde groei van de ongecontracteerde ggz is het afgelopen jaar niet toegenomen. Zorgverzekeraars melden percentages tussen de 3,7 en 8 procent ongecontracteerde ggz-zorg, gemiddeld is dat 5,7 procent. Dat blijkt uit inventarisatie van Zorgvisie onder de grootste vier zorgverzekeraars. Tussen 2011 en 2016 steeg het aandeel ongecontracteerde ggz naar 6 procent.
Zorginkoop

Verloskundigen gaan meer verdienen

Verloskundigen gaan meer verdienen
De maximumtarieven voor de verloskundige zorg gaan licht omhoog in 2019. Daarnaast zijn de postcodelijsten voor achterstandswijken aangepast. Bovendien komt er meer ruimte voor maatwerkafspraken waardoor verloskundigen zelfs boven het maximum NZa-tarief kunnen verdienen.
Zorginkoop

Zorgverzekeraars draaien verlies over 2017

zorgverzekeraars draaien verlies over 2018
Het merendeel van de zorgverzekeraars sluit net als in 2016 het jaar 2017 met een negatief resultaat af. De lasten laten in 2017 een sterkere stijging zien dan de baten, waardoor het verlies toeneemt ten opzichte van 2016 van 316 tot 618 miljoen euro.
Toezicht

Eerste umc over op horizontaal toezicht

Hylke Kingma
Het Erasmus MC is als eerste universitair medisch centrum over gegaan op horizontaal toezicht. Vier algemene ziekenhuizen gingen het Erasmus MC voor.
Toezicht

Verzekeraars maken keuze voor zorgpolis te moeilijk

Het is te moeilijk voor consumenten om een goede zorgpolis te kiezen. Daardoor hebben 9,8 miljoen Nederlanders een te dure basispolis. Dat stellen de ACM en NZa na onderzoek van de verschillende basispolissen in 2018.

Ggz tekent hoofdlijnenakkoord en dit staat er in

ggz tekent onderhandelaarsakkoord
Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft een hoofdlijnenakkoord gesloten met de ggz-sector. Alles bij elkaar is er 200 miljoen euro extra beschikbaar voor de ggz. Het onderhandelaarsakkoord voor de ggz loopt van 2019 tot 2022.
Toezicht

NZa onderzoekt klacht inkoopbeleid zorgverzekeraar

De NZa doet onderzoek naar het inkoopbeleid van een zorgverzekeraar. De aanleiding van het onderzoek is een klacht die is binnengekomen via het meldpunt van de NZa.
Personalia in de zorg

CZ zorgkantoor krijgt nieuwe adjunct-directeur

CZ zorgbestuurders
Johan Vermeulen, adjunct-directeur CZ zorgkantoor, gaat per 1 december 2018 met pensioen. Caro Verlaan volgt hem op.