Home Tags Zzp’er

zzp’er

zelfstandige zonder personeel

Personeel

Uitslag poll: Meerderheid is tegen stop op zzp’ers in de zorg

Meer dan de helft van de deelnemers aan de Zorgvisie-poll over de inhuur van zelfstandigen is tegen de stelling dat zorginstellingen zzp’ers moeten weren.
Personeel
Marjoleintasche660

Tasche: ‘Ik droom wel eens dat alle werkgevers tegelijk de achterdeur voor zzp’ers dichttrekken’

Negen ziekenhuizen in de Rotterdamse regio hebben een pool ingericht voor OK-medewerkers die flexibel willen werken: Workflow geheten. Het zal als de belastingdienst strenger gaat controleren op schijnzelfstandigheid voor hen in de toekomst de manier zijn om zelfstandig te kunnen werken in de zorg. Marjolein Tasche, bestuursvoorzitter van Franciscus Gasthuis & Vlietland, nam het initiatief.
Eerstelijnszorg
Martien Bouwmans

Eenmanspraktijken en art 13 Zvw staan goed georganiseerde zorg in de weg

Een belangrijke oorzaak van het dreigend zorginfarct zit in de combinatie van het groeiend aantal zzp’ers, eenmanspraktijken en inhuurkrachten met wetgeving die deze ontwikkeling eerder faciliteert dan terugdringt, betoogt Martien Bouwmans.
Personeel
Lex Geerts

Zzp’ers in de zorg: het blijft tobben

Het lijkt wel of bij de discussie over zzp’ers in de zorg onvoldoende oog is voor de huidige tijdgeest. Tegenwoordig wordt enorm gehecht aan autonomie en vrijheid van het individu, waaronder begrepen het werkzame leven. Deze wens van het moderne zorgpersoneel negeren, betekent dat de personeelskrapte in de zorg mogelijk alleen maar toeneemt.
Ggz
therapeut

Ggz-behandelaren liever dief van eigen portemonnee dan onvrij in hun behandelingen

Veel psychologen nemen ontslag bij ggz-instellingen om als vrijgevestigde aan de slag te gaan. Directeur Judith Veenendaal van de beroepsorganisatie LVVP: ‘Behandelaren willen professionele ruimte en geen “managementindicatoren”, ze willen de zorg geven die hun patiënten nodig hebben.’
Personeel
zzp'er in de zorg

Nieuwe coöperatie van zzp’ers moet inhuurkosten verlagen

Bij de inhuur van zelfstandigen in de zorg gaat veel geld op aan bemiddelingsbureaus. Een nieuwe coöperatie van en voor zelfstandigen in de zorg wil deze intermediair ertussenuit halen. Dat moet leiden tot een betere match tussen zzp’ers en opdrachtgevers, hogere opbrengsten voor zzp’ers én lagere kosten voor externe inhuur.
Ziekenhuiszorg
Businessman Examining Papers At Table

Fiscus praat met NVZ, NFU en ZKN over juiste zzp-contracten

De Belastingdienst is in gesprek met de drie brancheorganisaties in de ziekenhuiszorg, NVZ, NFU en ZKN, over het probleem met zzp-contracten. De fiscus wil dat er modellen komen voor zzp-contracten die in lijn zijn met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties.