Eerstelijnszorg

Governance

Raad van State schiet gaten in vernieuwd wetsvoorstel ongecontracteerde zorg

Volgens de Raad van State is het vernieuwde wetsvoorstel bijna hetzelfde als het voorstel dat in 2020 is ingetrokken. De Raad betwijfelt sterk of de wijzigingen die er wel in staan, leiden tot meer zorgcontractering. Sterker nog: de effectiviteit van het wetsvoorstel wordt er eerder door beperkt.

Uitgelicht congres

Masterclass de Essentie van Cultuur en Gedrag

Masterclass De kunst van het luisteren

Van der Valk

Masterclass Organisatie van data analytics

HotTopics Zorgonderwijsvernieuwers