Eerstelijnszorg

Eerstelijnszorg
Ester Bartholet van Praktijk Ouderengeneeskunde Bertholet

Multidisciplinaire eerstelijnsouderenzorg halveert zorgkosten

Multidisciplinaire eerstelijnsouderenzorg met een specialist ouderengeneeskunde voorkomt opnames. Ouderen hebben meer kwaliteit van leven in hun eigen omgeving en het halveert zorgkosten. Toch heeft de innovatie na negen jaar nog steeds geen structurele financiering.
Eerstelijnszorg

NZa: overhevelen zorg naar eerste lijn succesvol, maar inkoop en contractering…

Er zit schot in het overhevelen van zorg voor kwetsbare ouderen en andere specifieke patiëntgroepen naar de Zorgverzekeringswet. Het gaat daarbij vaak om de inzet van specialisten ouderengeneeskunde of artsen verstandelijk gehandicapten. Maar er is verdere verbetering mogelijk in de inkoop en contractering.
Personeel
aansprakelijkheid, corona, handhaven

Aansprakelijkheid en corona: werkgevers moeten nu gaan handhaven

Als werkgevers zich aan hun zorgplicht houden, valt de aansprakelijkheid bij corona wel mee. Het is nu de tijd dat werkgevers gaan handhaven, zegt advocaat William Seijbel. Maar dat is nog best lastig.
Tech

Driekwart huisartsen gebruikt meer e-health

In vrijwel alle zorgsectoren is de coronacrisis een versneller voor e-health. Ook huisartsen zijn door de coronacrisis veel meer en intensiever gebruik gaan maken van e-health-toepassingen.

Spoedzorgtarieven zijn voor eerstelijnsverblijf en Wlz te laag

De tarieven voor spoedopnames op eerstelijns verblijfafdelingen en in de Wlz bieden onvoldoende ruimte voor diagnostiek. Dat stelt de NZ na onderzoek.
Eerstelijnszorg

NZa: nieuwe betaaltitel niet nodig voor inzet medisch specialist in eerste…

Een nieuwe betaaltitel voor medisch specialistische zorg die in de eerste lijn wordt geleverd is niet nodig. Er zijn al mogelijkheden om deze zorg te bekostigen, stelt de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze mogelijkheden mogen echter nog wel wat aan bekendheid winnen. De NZa gaat zich daar de komende tijd voor inzetten.
Eerstelijnszorg

Hobbels op de route van eerstelijnsdiagnostiek

De nieuwe manier waarop zorgverzekeraar VGZ eerstelijnsdiagnostiek inkoopt, leidde tot veel onrust. Het leverde een stapel brandbrieven op en zelfs een gang naar de rechter. Hoe staat het er nu voor?
Eerstelijnszorg
ict-ziekenhuizen-benchmark

Communicatieplatform zorgt voor betere afstemming in eerste lijn

In de eerstelijnszorg in de regio Noord-Holland verspreidt het communicatieplatform ZichtopZorg zich 'als een olievlek'. De totale tijd die men besteedt aan telefoontjes halveerde er bijna door. Bovendien is de afstemming in de zorg sterk verbeterd, zegt huisarts en initiatiefnemer Sipke Smits. 

Uitgelicht congres

Tweedaagse opleiding Coachen in de Zelforganisatie

Kontakt der Kontinenten

Tweedaagse opleiding Coachen in de Zelforganisatie

Kontakt der Kontinenten

Breinwijs

Unieke masterclass met Jitske Kramer

Masterclass Capaciteitsplanning in de zorg

Congres Dilemma’s in de Wet zorg en dwang

Van der Valk

Masterclass Financieel management in de zorg

Nyenrode Business Universiteit

Congres Medisch Leiderschap in crisistijden

Congres Zorg & Finance 2020

Van der Valk Hotel

Masterclass Toezichthouders in de zorg van nu

Bilderberg Résidence Groot Heideborgh

Zorgvisie Zorg en Vastgoedcongres

Medezeggenschap in de zorg 2020

Congres Verbinding tussen toezichthouders en bestuurders

Masterclass De psychologie van het Beïnvloeden

Masterclass De Kracht van Confrontatie

Buitenplaats

Masterclass De Kracht van Confrontatie

Buitenplaats

Hét Secretaressecongres

ReeHorst

Masterclass Eigenaarschap, hoe dan?

Van der Valk Hotel

Masterclass Breinwijs

Hotel Utrecht

Collegereeks Management in de zorg

Nyenrode Business Universiteit

Masterclass De psychologie van het Beïnvloeden

Ernst Sillem Hoeve

Congres Concentratie en spreiding Acute Zorg

Centraal

Advanced Program Zorgmanagement

Nyenrode Business Universiteit

Masterclass Innovatief Denken

De Utrechtse Stadsvrijheid

Collegereeks Innovatief leiderschap in de zorg

Nyenrode Business Universiteit

Seminar Anders

Dag van de Preventie 2020

Antropia

Dag van de Zorginkoop 2020