Governance

Governance

Feitenonderzoek naar ggz-aanbieder VIGO bevestigt beeld belangenverstrengeling

De raad van bestuur van VIGO handelde rondom het project Platform EcoSysteem (PES) niet in de geest van de Governancecode Zorg. Dat erkent de raad van toezicht van de ggz-organisatie na een onderzoek naar de feiten door bureau IGH. Het onderzoek bevestigt het beeld van belangenverstrengeling rondom het innovatieproject.
Governance

‘Grote veranderingen vragen gedeeld leiderschap en circulair toezichthouden’

De zorg gedijde decennialang op het verdelen van verantwoordelijkheden. De zorgakkoorden en transities vragen echter om gedeeld leiderschap en grenswerkers. Dat stelt bijzonder hoogleraar Wilma van der Scheer. Zij deelt zes kenmerken over de leider van de toekomst.
Governance

Column Terecht: Wat we kunnen leren van de Belgische Ziekenhuiswet

Joris Rijken, advocaat/partner bij AKD, kijkt naar België, waar in 2019 de Ziekenhuiswet is gewijzigd. "De Belgische ziekenhuizen werken sindsdien samen in regionale ‘ziekenhuisnetwerken’. Die samenwerking is niet vrijblijvend, maar verplicht: ziekenhuizen die niet meedoen verliezen hun erkenning."
Governance
Marius Buiting, directeur van de NVTZ

Van ridder naar schurk: handvatten voor toezicht op ethisch ondernemen

De opmars van nieuwe toetreders kan schuren met ethisch ondernemerschap in de zorg. Om de dialoog over intern toezicht van ethische kwesties aan te zwengelen, publiceert de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn (NVTZ) een whitepaper. “Zelfs als toezichthouders zich geen raad weten, is er geen excuus om te blijven doormodderen”, vertelt NVTZ-directeur Marius Buiting. “Wacht niet te lang met dingen aan de kaak te stellen en hulp in te roepen.”
Passende zorg
Op de foto: Nick Zonneveld, Senior Onderzoeker bij Vilans

Tips voor integrale netwerkzorg: ‘Een samenwerking is nooit af’

Door de legio samenwerkingen rond integrale zorg, ict-aanbesteding en personeel is door de bomen het bos niet meer te zien. Dat stelt onderzoeker en adviseur Nick Zonneveld. “Zorgnetwerk-FOMO gooit roet in het eten voor een soepele samenwerking.”
Governance

Uitslag poll: Ziekenhuisbestuurders zitten te kort op hun plek

Van de 35 respondenten, vinden er 33 dat ziekenhuisbestuurders langer in hun functie moeten blijven om verschil te maken. Eén van de respondenten zegt te schrikken van de gemiddelde periode van 2,7 jaar. Volgens de respondent die zich niet in de stelling kan vinden, is er iets anders nodig dan een langere periode op één plek.
Governance

Poll: Ziekenhuisbestuurders moeten langer in hun functie blijven om echt verschil te kunnen maken

Ziekenhuisbesturen hebben gemiddeld 2,7 jaar dezelfde samenstelling, blijkt uit onderzoek. Is dat te kort voor bestuurders om verschil te maken?
Governance

Uitslag poll: ‘Toezicht houden is niet alleen maar applaudisseren’

Naar aanleiding van integriteitsvraagstukken rond zorgbestuurders de afgelopen maand legden wij de volgende stelling voor: Toezichthouders moeten eerder ingrijpen als zorgbestuurders in de fout gaan. "Toezichthouders staan teveel op afstand van het bestuur."
Governance

Poll: Toezichthouders moeten eerder ingrijpen als zorgbestuurders in de fout gaan

De afgelopen maand zijn integriteitsvraagstukken gerezen rond zorgbestuurders. In het MUMC+ werden door bestuurders zeer aanzienlijke declaraties gedaan en in het LUMC wordt gesproken van een angstcultuur. Wat is de rol van raden van toezicht in dit soort kwesties? 
Governance

‘Niet kerstboom-BV maar cultuur was probleem bij Alliade’

De bestuurscrisis bij Alliade in 2018/19 draaide om een cultuur met ondoorzichtige besluitvorming, niet om een kerstboom-BV als dekmantel van vermeende commerciële activiteiten. Vertrekkend bestuurder Vincent Maas van Alliade. “Bestuurders moeten ruimte bieden voor tegenspraak.”

Governance

Governance gaat over de wijze van besturen en het toezicht op organisaties, zowel intern als extern. Goed bestuur en toezicht zijn belangrijke voorwaarden voor goede zorg. Daarom hebben organisaties in de zorg de Governancecode Zorg opgesteld (voorheen de Zorgbrede Governance Code), die is vernieuwd in 2022.

Zorgorganisaties houden zich aan zeven principes: Goede zorg, Waarden en normen, Invloed belanghebbenden, Inrichting governance, Goed bestuur, Verantwoord toezicht en Continue ontwikkeling.

Een deel van de zorgbestuurders is lid van de NVZD vereniging van bestuurders in de gezondheidszorg. De NVZD werkt aan verbetering van de kwaliteit van het zorgbestuur. Leden kunnen zich laten accrediteren voor een periode van vijf jaar.

Toezichthouders kunnen lid worden van de NVTZ, de vereniging voor toezichthouders in zorg en welzijn. De NVTZ wil het toezicht professionaliseren en biedt het programma Goed Toezicht aan voor de leden.  In het programma staan een jaarlijkse zelfevaluatie en driejaarlijkse evaluatie onder een externe deskundige centraal.