Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties23

Van Montfort wil af van CQ-index en Zichtbare Zorg

Kwaliteitsinstrumenten zoals Zichtbare Zorg en de CQ-methodiek voldoen niet meer. Dat zei Guus van Montfort, de kersverse bestuursvoorzitter van brancheorganisatie ActiZ, tijdens een informele meeting op maandag 29 augustus. Hij pleit voor nieuwe kwaliteitsmetingen in de langdurige zorg.
Van Montfort wil af van CQ-index en Zichtbare Zorg

Van Montfort wil af van de situatie waarbij een groot aantal zorgaspecten wordt gemeten zonder dat dit een goed vergelijkbaar resultaat oplevert. In kwaliteitsmeting moet de cliënt de leidende maat zijn. “De huidige systematiek is absoluut niet meer herkenbaar op de werkvloer en daar moeten de gegevens toch vandaan komen. Bovendien leidt het tot een zeer grote bureaucratie en die twee dingen versterken elkaar.”

Ruzie

Over de weerstand die binnen de gelederen van ActiZ was ontstaan tegen kwaliteitsmetingen, zegt Van Montfort desgevraagd: “Het draagvlak voor met name Zichtbare Zorg en in mindere mate de CQ-methodiek is weg bij veel van onze leden. Daar is inderdaad een flinke discussie over gevoerd de afgelopen tijd. De conclusie hiervan is dat we naar een geheel nieuwe methodiek willen.”

Cliënttevredenheid

In de nieuwe manier van kwaliteit meten, ziet de voorzitter twee taken voor de sector. Ten eerste moet de branche verantwoordelijk zijn voor informatie waarmee leden de kwaliteit van zorg voor hun cliënten kunnen verbeteren. Dat zijn bijvoorbeeld cliënttevredenheidrapportages. Ten tweede moet de branche informatie naar buiten brengen op basis waarvan cliënten een keuze kunnen maken voor een zorgorganisatie. Dat zijn vergelijkbare kwaliteitsgegevens. Volgens Van Montfort is er nog geen deadline wanneer er definitief wordt afgestapt van het huidige systeem. “Dat is niet aan ons. Wij geven vandaag een signaal af waar wij naartoe willen met cliëntvolgende bekostiging en kwaliteitsmeting.”

CQ-index

Volgens Van Montfort is er nog geen deadline wanneer er definitief wordt afgestapt van het huidige systeem. “Dat is niet aan ons. Wij geven vandaag een signaal af van waar wij naar toe willen met cliëntvolgende bekostiging en kwaliteitsmeting.” (Zorgvisie – Wouter van den Elsen / Twitter)

Lees meer:

Kwaliteitsmeting verdient beter instrumentarium

Trimbos maakt kwaliteitskeurmerk e-mental health

Verpleegkundigen hebben last van kwaliteitsindicatoren

Vergelijkingssite als ‘kwaliteitsinstrument’

Zorgvisie magazine

Interesse in meer achtergronden? Word nu abonnee van Zorgvisie.

23 REACTIES

 1. Toegegeven de CQI is een nietszeggend instrument dat geen wezenkijke onderscheiden tussen aanbieders zichtbaar maakt. De vraagstelling is te beperkten te gesloten. Verzekeraars gebruiken het vnl. om marginale discussies te voeren over de kwaliteit van de vooraf geformuleerde zorgprocessen en de mn. de communicatie. Belangrijk maar zeer persoonsgebonden. De CQI is daarmee vnl. een bron voor aanzet van verbetring van die processen en nauwelijks primair van extern belang.
  Als zorgaanbieders betere instrumenten hebben- ontwikkelen is dat alleen maar aan te bevelen, maar hoezo met externe bekostiging? De consument heeft daar in het kader van het maken van keuzen nauwelijks iets aan. De medische behandeling in termen van uitkomstmaten zo gestratificeerd als maar enigszins kan dat is wat clienten nodig hebben. Ik vrees echter dat het net zo wordt als met Zichtbare Zorg, de aanbieders verhullen meer als dat ze kenbaar maken van wat voor de consument van belang is. Vandaar dat ook de alternatieven voor de CQI in eiegen beheer ontwikkeld moeten worden?

 2. Lees alle reacties
 3. Actiz ken ik niet. CQ-index matig. De lijsten hebben niet mijn voorkeur. Om twee redenen ze zijn in het oude bureaucratische tijdperk blijven hangen. Ze nodigen niet uit tot echte interactie met de instelling of zorgverzekeraar (clientengezichtspunt). Meten ze ook wat clienten graag kwijt willen. Meten ze het verschil tussen medewerkers onderling. Soms is dat van grote invloed op het geheel. Mijn advies is de papieren versie te behouden; maar bouw aan een electronische variant in verschillende verschijningsvormen. Maak een leuke app ervoor met tips voor de client. Koppel de informatie dynamisch terug, zodat de client het gevoel heeft dat de uitkomst effect heeft op de sturing van de organisatie. Gebruik het instrument om betrokkenheid te vergroten, de dynamiek. Veel organisaties moeten nog bijkomen van het suffe overheidsgeregel, vergeten daarbij de dynamiek in clienten en samenleving.

 4. Bij Zilveren Kruis stond Van Montfort bekend om zijn rotsvaste geloof in het optreden als schadelastverzekeraar. Hij vond dat kwaliteit geen taak was van de verzekeraar. Door de kwaliteitsmeting nu te frustreren zorgt hij ervoor dat hij gelijk krijgt. Immers zonder kwaliteitsmeting kan een zorgverzekeraar niet op kwaliteit inkopen. Inmiddels zijn echter de meeste verzekeraars bereid om zich wel met kwaliteit van zorg bezig te houden, en is Van Montfort bezig om in zijn eentje de stelselwijziging te slopen.

 5. Een zeer logische en adequate stap van Actiz.
  De CQ index en Zichtbare zorg leveren geen enkele bijdrage aan het inzichtelijk maken van het aanbod door de zorginstellingen. De kritische client heeft er dan ook niets aan en wat nog erger is. Deze systemen sluiten helemaal niet aan bij de wens van vele clienten om samen met de hulpverlener(s) actief aan zijn haar herstel, aan het behoud van de status quo en of aan een adequaat verloop van een verergerende ziektebeeld te werken. ( DE client niet centraal maar de client samen met de hulpverlener in een team!)
  Net zoals veel andere gangbare kwaliteitsinstrumenten wordt er veel bureaucratie gegenereerd en worden uiteindelijk alleen de bedijfsprocessen in kaart gebracht en soms zelfs ook op onderdelen verbeterd. Maar goed e bedrijfsprocessen zeggen niets over de kwaliteit die de client daadwerkelijk ervaart.
  Het daadwerkelijk betrekken van de client bij de toetsing van kwaliteit is een voorwaarde
  Vergelijk het resultaatmeetsysteem, zoals door IGPB/WUR en SC ontwikkelde systeem voor de Zorglandbouw. Met dit instrument wordt vanaf dag 1 de client/gebruiker actief bevraagd op zijn doelen en behoeften. Declient bereid zich actief voor op de evaluaties en er wordt uitdrukkelijk een relatie gelegd met de begeleidingsplannen( zorgplannen!)De client is zoveel mogelijk manager van zijn eigen proces, de begeleider ondersteunt.
  Erg benieuwd naar de vervolgstappen van Actiz

 6. meten meten en nog eens registreren. mensen is de zorg er hierdoor de laatste decenia zo op vooruit gegaan? laten we het geld en tijd die daarmee gemoeid is liever spenderen aan clienten. Geef professionals gewoon wat meer regelruimte en minder controle huidige clienten zijn over het algemeen mondig genoeg tegenwoordig om aan de bel te trekken als zaken niet naar wens verlopen.

 7. ACTIZ leden schoren in veel gevallen veel minder goed dan kleinere clubs die bijv met ZZP-rs werken. Ik heb die grote clubs ook de deur uitgedaan en met mijn PBG huur ik ZZP-rs is daar ben ik heel tevreden over ik geeft ZZP-rs een 8,5 tot 9,5, mijn oude ACTIZ zorgverleners kwamen niet verde dan een magere 6 of 7, geen wonder dat ACTIZ ervanaf wil , zo wordt hun slechtere kwaliteit te pijnlijk zichtbaar

 8. Alle indicatoren worden in afstemming met zorgverleners, patientenorganisaties en zorgverzekeraars opgesteld. Lijkt mij een gedegen proces. Helaas worden uitkomst indicatoren vaak als niet betrouwbaar beoordeeld. Uit angst voor slechte pr worden deze vaak niet meer gemeten of uitkomsten niet naar buiten gebracht. Laten we met alle partijen blijven werken aan kwaliteit van de zorg en laat uitkomsten van metingen een serieuze aanleiding zijn voor veranderingen. Geen gemits en gemaar, geen smoesjes over betrouwbaarheid en differentiërend vermogen. Maar uitspraken als ok dat kan dus beter of daar moeten we eens dieper op ingaan. De CQI kan verbeterd worden maar focused zich wél op de client / patiënt. Per meting vaak door duizenden mensen beantwoord. Neem die mensen ook serieus!

 9. Dit lijkt ingegeven door belang van een paar zorg aanbieders. We weten dat we geen perfect verantwoordingssysteem hebben. Het is wel groeiende. Het huidige instrumentarium, dat in goed overleg met veel moeite wordt opgebouwd, moet de kans krijgen om tot wasdom te komen.

 10. Er zijn veel te veel indicatoren die allemaal bijgehouden ingevuld en gecontroleerd moeten worden.Laat iemand het initiatief nemen om ze eens naast elkaar te leggen en te kijken wat zinvol is. Want we moeten bezuinigen weet u en het budget voor dit soort kwaliteits10dubbelcheckers gaat allemaal af van de handen aan het bed die uiteindelijk de kwaliteit moeten leveren!!

 11. Jammer om zo te beginnen. De CQ index is natuurlijk voor verbetering vatbaar, maar laat een Actiz nu eerst maar eens kleur bekennen en erkennen dat er witte en zwarte schapen zijn. Dit lijkt wel erg op prtectionisme. Nu de CQ stoppend an zijn we er weer een paar jaar af. Guus, deze uitspraak was een misser!

 12. Mits goed ingevoerd en uitgelegd leveren ZI een goed beeld op. Natuurlijk kan je niet spreken van de kwaliteit is op basis van de meting goed of is slecht, maar er komen voor ons waardevolle aandachtspunten uit. Ook heeft het ons in een stroomversnelling gebracht om meer met risicosignalering en preventie te doen.
  De Teamleiders zijn bij ons over het algemeen tevreden en geven aan mede door de ZI een nog completer beeld van de client te hebben gekregen en risico’s eerder te signaleren.
  Actiz; gooi het kind niet met het badwater weg.

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.