Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 495 resultaten )

Verfijn zoekresultaten

Verpleeghuizen kenteren stagnerende innovatie

Innovatie in de ouderenzorg is niet primair georganiseerd vanuit het werkproces, en medewerkers missen een visie. Maar zij blijken wel een grote behoefte te hebben aan ondersteuning en advies op dit gebied.

Zorg en welzijn met elkaar verbinden

Inwoners in Amsterdam-Noord kampen relatief vaak met gezondheidsproblemen en een stapeling van problematiek. Om het tij te keren trekken gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders, Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit samen op.

Wet zorg en dwang in de praktijk

Vanaf het moment dat de Wet zorg en dwang in 2018 werd aangenomen, is er discussie over de implementatie. Biedt het overgangsjaar dat minister De Jonge aanbiedt uitkomst?
Dure geneesmiddelen
dure medicijnen

Kies de juiste onderhandelstrategie

De onderhandelingen over medicijnprijzen vinden plaats op verschillende niveaus en aan verschillende tafels. De rolverdeling moet daarom duidelijker. Samen optrekken en een onconventionele strategie helpen de prijzen omlaag te brengen.
Innovatie

Zorg dichtbij waar het kan

Het is de wens van minister Bruins voor Medische Zorg om laagcomplexe zorg dichtbij of thuis aan te bieden. In een brief hierover aan de Tweede Kamer gaf hij daarvan een paar voorbeelden. Om die zorg op poten te zetten, is veel nodig, zo blijkt.
Zorginkoop

Compensatie chronisch zieken

Zorgverzekeraars lijden voorspelbaar verlies op chronisch zieken. Het spook van risicoselectie bedreigt het zorgstelsel.

De agenda van: Ineke Wever

Medewerkers binden en boeien is een kwestie waar menig zorgbestuurder mee worstelt. Zo ook Ineke Wever van Opella. Om medewerkers te binden organiseerde ze voor het eerst een 'Opella-experience'.
persoonsgerichte zorg

Persoonsgerichte zorg: ‘de derde revolutie’

Big data en machine learning kunnen de zorg op maat snijden voor patiënten. Dat vergroot het behandelsucces enorm, zeggen 'believers'. Maar de weg naar de praktijk is lang en hobbelig.

Wijze Raad: Governance bij organisatieverandering

Dit is geen verhaal van een expert die zegt dat zorgbestuurders het altijd slecht doen als het gaat om change management. Maar beter kan het altijd. En changemanagementadviseur Wouter ten Have heeft een aantal wetenschappelijke en praktische adviezen om deze veranderprocessen beter te laten verlopen.
Dementie draaglijker

Hoe dementie draaglijker te maken

Ruim 270.000 mensen in Nederland hebben dementie. In 2040 zijn dat er naar verwachting ruim een half miljoen. Gelukkig verhogen interventies met een positieve benadering de kwaliteit van leven. Ook zijn mens en technologie vaker partners in crime. Nu de financiers nog.

Verfijn de zoekresultaten