Home Zoek

Geef een zoekterm op ( 621 resultaten )

Verfijn zoekresultaten
Leiderschap

De zorg als nieuwe uitdaging

In de rubriek Nieuw bloed spreken we met leidinggevenden in de zorg die uit een andere sector komen, bijvoorbeeld uit het bankwezen of de sportwereld. Wat valt hun op? En wat zijn de verschillen en uitdagingen?
Sociaal domein

‘Rijk en gemeente zitten elkaar in de weg’

Er moet iets gebeuren met de jeugdzorg. Gemeenten hebben structureel een financieel tekort en de wachtlijsten lopen op. Na het advies van de stuurgroep-Sint publiceerde het Nederlands Jeugdinstituut zijn position paper. Belangrijkste boodschap: een stelselwijziging gaat niet helpen.
Ziekenhuiszorg

Einde msb stapje dichterbij

De roep in de politiek om alle specialisten in loondienst te nemen krijgt steun van juristen. Zij zien geen belemmering om dit bij wet te regelen. De Federatie Medisch Specialisten voorziet chaos.
Ziekenhuiszorg

Ziekenhuizen moeten snijden in het eigen vlees

Sinds een jaar of twintig probeert de Nederlandse overheid ziekenhuizen zo ver te krijgen hun zorg doelmatiger in te richten. Maar 'het veld' heeft daar zo zijn eigen ideeën over. Verslag van een strijd die nog lang niet gestreden is.
Gehandicaptenzorg

‘Inclusie gaat over ervaren kwaliteit van zorg’

De overname van de Zeeuwse zorgaanbieder Arduin door 's Heeren Loo leidde dit jaar tot Kamervragen. Die ophef past in de traditie van de eigenzinnige organisatie, die streed voor inclusie van mensen met een beperking.
Duurzaamheid

Samenwerken voor een groene toekomst

Duurzaamheid krijgt een steeds belangrijkere plek in het zorginkoopbeleid van zorgverzekeraars. De aandacht van individuele zorgaanbieders voor de Green Deal Duurzame Zorg is echter gering. ‘Bestuurders, artsen en verzekeraars beseffen niet wat ons te wachten staat.’

Helen Mertens en Annemie Schols: ‘We willen een gezonder leven in Limburg’

De coronacrisis leert dat zorgaanbieders meer bereiken met samenwerking dan met marktwerking. Het Maastricht UMC+ leidt de inzet op gezondheid en preventie in Limburg. ‘Het lukt alleen als we samen de schouders eronder zetten’, zeggen de bestuurders van het MUMC+.
Tech
Jan Christiaan Huijsman

Column: Creatieve destructie is nodig voor transformatie

We hebben een van de allerbeste zorgstelsels ter wereld, maar die is nu niet gereed voor de toekomst. Dat schrijft Jan Christiaan Huijsman in zijn column in Zorgvisie tech magazine. 'Tot nu toe blijft het overgrote deel van ‘transformaties’ helaas beperkt tot pilots en initiatieven bij een aantal vakgroepen.'
Tech

Virtueel wordt de realiteit

Training van zorgmedewerkers, pijnbestrijding, revalidatie, traumatherapie… De lijst van VR-toepassingen lijkt eindeloos. De technologie rukt op van ziekenhuis tot verpleeghuis, van ggz-instelling tot revalidatiekliniek en naar mensen thuis. Sinds kort is er zelfs een speciale appstore voor zorg-VR.
Tech
Eddy van de Werken, voorzitter OIZ

Column: Maak iedereen digibeter

Eddy van de Werken verbaast zich erover dat er nog steeds digibeten werken in de zorg. Hij bepleit daarom dat op scholen voor zorgonderwijs ict een serieuze plaats dient te krijgen.

Verfijn de zoekresultaten