Artikel bewaren

U heeft een account nodig om artikelen in uw profiel op te slaan

Login of Maak een account aan
Reacties0

’20 Miljoen voor omscholen thuiszorghulp’

Na de Tweede-Kamer-verkiezingen zijn er veel nieuwe gezichten in de Tweede Kamer gekomen. ZorgVisie interviewt de nieuwe woordvoerders zorg. Cisca Joldersma (CDA) bijt de spits af.
'20 Miljoen voor omscholen thuiszorghulp'

Wat moet er gebeuren met werkloze thuiszorgwerknemers?

De afgelopen vier jaar was ze woordvoerder onderwijs, ggz en tbs.“Het CDA wil hen behouden voor de zorg. Deze hulpen zouden met bijscholing en stageplaatsen eenvoudig aan de slag kunnen in verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Daarom heeft het CDA een amendement ingediend bij de begroting om hen voor 20 miljoen om te scholen.”

Het CDA wil vier miljard bezuinigen. Hoe wilt u dat doen?

“We willen niet bezuinigen, maar meer ombuigen. Het is zo gemakkelijk om alsmaar meer geld in de zorg te pompen. Het gaat ons erom de kostenstijging van de zorg te beheersen. Uit onderzoek van de Tweede Kamer vorig jaar blijkt dat geld in de zorg ‘verdwijnt’. Het moet zichtbaarder zijn waar het geld aan wordt besteed in de zorg. Het CDA wil dat er in de zorg doelmatiger wordt gewerkt. Zorginstellingen die efficiënt werken moeten daarvoor beloond worden. Daarom komt er een doelmatigheidstoets voordat instellingen extra geld krijgen.”

Het CDA wil snijden in de zorguitgaven door de woonlasten uit de AWBZ te halen. Moeten verpleeghuisbewoners straks zelf huur betalen?

“Het CDA wil de komende jaren het scheiden van wonen en zorg doorzetten. Mensen willen in kleinschalige woonvormen leven. We moeten de vraagsturing in de zorg echt handen en voeten gaan geven. Daarin past ook geen eigen bijdrage voor de zorg, maar wel voor de woonlasten.”

De ChristenUnie (CU)verwijt het laatste kabinet-Balkende dat de solidariteit in de zorg is afgenomen. Er is te veel ingezet op de eigen verantwoordelijkheid van burgers.

“De solidariteit is juist toegenomen. We moeten oppassen dat de solidariteit niet wordt ondermijnd door de stijging van de kosten. Dat vertaalt zich in een hogere premie. Als die te hoog wordt, dan zijn mensen niet meer bereid die premie te betalen.”

CU-leider Rouvoet wil een inkomensafhankelijke premie om de solidariteit te vergroten. Wil het CDA dat ook?

“Tijdens de formatiebesprekingen kan ik daar niets over zeggen. U kent de lijn van het CDA: een nominale premie met een zorgtoeslag.”

Moet het nieuwe kabinet voortgaan op de weg naar meer marktwerking in de zorg?

“Ik spreek liever van marktprikkels om zorgaanbieders klantgerichter te laten werken. Je ziet nu in de zorg dat kleine zorgaanbieders vaak veel beter in weten te springen op de wensen van burgers, maar dat nieuwe toetreders moeite hebben voet aan de grond te krijgen in de zorg. Het CDA wil de drempels voor nieuwe toetreders verkleinen.”

CDA-staatssecretaris Ross heeft de WMO ingevoerd. Moeten er na de huishoudelijke verzorging nog meer functies worden overgeheveld van de AWBZ naar de WMO?

“De vorige kabinetsperiode heeft in het teken gestaan van majeure stelselwijzigingen. Het CDA kan zich goed vinden in de huidige drietrapsraket: de Zorgverzekeringswet voor de cure, de AWBZ voor de care en de ondersteuning in de WMO. Of er nog meer functies naar de WMO gaan, dat kan ik tijdens de formatie niet zeggen.” (ZorgVisie – Bart Kiers)

Geef uw reactie

Om te kunnen reageren moet u ingelogd zijn. Heeft u nog geen account, maak dan hieronder een account aan. Lees ook de spelregels.