Home 2019

Laatste artikelen

Zorgvisie magazine nr. 4, 2019

Zorgvisie magazine nr. 4, 2019

In het vierde nummer van Zorgvisie magazine onder meer artikelen over de aanpak van wachtlijsten in de ggz en over het zzp'ers-dilemma. En het coverinterview met Sjaak Wijma van Zorginstituut Nederland.
Kwaliteitsbeleid in de zorg
Sjaak Wijma: 'Kwaliteit is meer een film dan een foto' Fotocredits: Paul Tollenaar

Zorginstituut wil van 1.500 naar 300 kwaliteitsindicatoren

Het Zorginstituut Nederland (ZIN) wil de komende jaren het aantal kwaliteitsindicatoren terugbrengen van 1.500 naar 300. Dat moeten vooral uitkomstindicatoren zijn, zegt bestuursvoorzitter Sjaak Wijma in een interview met Zorgvisie.
Ouderenzorg
Bestuurder Margreeth Kasper de Kroon: 'Als we alleen investeren in kwaliteit, kan niet iedereen zorg krijgen'

Debat over doel kwaliteitsgelden verpleeghuiszorg barst los

Met de onverwacht grote toestroom aan cliënten en de langere wachtlijsten in de verpleeghuiszorg ontstaat de vraag of de kwaliteitsgelden niet besteed moeten worden aan het creëren van meer capaciteit. Het debat hierover moet binnen ActiZ nog gevoerd worden, maar het is vooral een maatschappelijk vraagstuk, vindt bestuurder Margreeth Kasper de Kroon.
Governance
draagvlak

Promotieonderzoek: Duurzaam draagvlak voor bestuurders

Wat is goed bestuur en wat is het belang van normstelling in deze? Sophie Bijloos deed promotieonderzoek naar de 'license to lead' van zorgbestuurders.
Fusie en samenwerking in de zorg
Jan Harm Zwaveling, bestuursvoorzitter Máxima Medisch Centrum

De agenda van: Jan Harm Zwaveling

Een van de belangrijkste taken van een ziekenhuisbestuurder is goede ideeën samenbrengen en die dan nog beter organiseren. Als voorzitter raad van bestuur van Máxima Medisch Centrum deed Jan Harm Zwaveling dat onlangs met het onderwerp preventie.
Zorginkoop
Horizontaal toezicht

Vertrouwen Verdienen

Horizontaal toezicht kan administratieve lasten en kosten besparen en gepast gebruik van zorg bevorderen. Maar zorgaanbieders krijgen horizontaal toezicht niet voor niets.
Sjaak Wijma: 'Kwaliteit is meer een film dan een foto' Fotocredits: Paul Tollenaar

Interview Sjaak Wijma, bestuursvoorzitter Zorginstituut Nederland

'Wij willen niet de club zijn die vanuit Diemen-Zuid behandelingen afkeurt voor het pakket en bepaalt wat kwaliteit is', zegt Sjaak Wijma, sinds november 2018 boegbeeld van het Zorginstituut Nederland (ZIN).
Marius Buiting, directeur van de Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Zorg

Geen oog voor expertise patiënt

Marius Buiting (58) heeft al ruim tien jaar ervaring als hart- en vaatpatiënt. Hij observeert en constateert, maar merkt dat de zorg niet ontvankelijk is voor tips van patiënten.
Personeel
opleiding verpleegkundigen

Vlucht uit loondienst door onvrede

Tegen de negatieve beeldvorming in groeit het aantal zzp'ers in de zorg nog altijd explosief. De sector moet nu eindelijk goed werkgeverschap gaan tonen, anders is het straks te laat.