Home 2019

Laatste artikelen

Verpleeghuiszorg
Twee 'Gooise gastvrouwen': Els Feher en Irma Groos. Beide werken in het verpleeghuis De Antonius Hof. Foto: Springer Media

Integrale vergelijking van kosten verdeelt verpleeghuiszorg

Minister Hugo de Jonge van VWS wil dat zorgkantoren vanaf 2022 elk verpleeghuis een tarief op maat geven. Zorgkantoren moeten met de integrale vergelijking van kosten minder efficiënte verpleeghuizen doelmatiger laten gaan werken. ActiZ en ZN zijn kritisch over de plannen voor een nieuwe bekostiging.
Preventie

Gemeenten maken werk van lokale preventie

Een lokaal- of regionaal preventieakkoord verbetert de gezondheid van inwoners van gemeenten. Dat stelt VNG op basis van de recente publicatie 'Samen werk maken van preventie. Richtinggevende leidraad voor lokale preventieakkoorden'.

Miljoeneninjectie redt ggz-instelling Dokter Bosman van faillissement

Na een half jaar vechten tegen een nakend faillissement is ggz-instelling Dokter Bosman erin geslaagd een meerjarige financiering af te sluiten.
Ggz

Psychiaters: ‘Recht op goede zorg wordt met Wvggz niet gewaarborgd’

‘We pleiten nadrukkelijk voor wijziging van de Wet verplichte ggz, niet voor uitstel. Ook al zouden alle betrokken partijen meer voorbereidingstijd krijgen, de wet is in zijn huidige vorm nauwelijks uitvoerbaar’, zo stelt Elnathan Prinsen, voorzitter van de NVvP.
Tech

Staat patiënt voorop bij keuze voor medische technologie?

In sommige gevallen blijkt het beter om een al bestaande technologie voor een nieuwe toepassing te gebruiken, schrijft technisch geneeskundige Emile d’Angremont.
Tech
cloud

‘De overgang naar de cloud kan ziekenhuizen kosten besparen’

Ziekenhuizen zijn bang voor hoge kosten als ze overstappen naar cloud-providers zoals Microsoft. Maar daar is weinig reden voor, aldus adviseurs van KPMG. Je moet er wel voor zorgen dat je als instelling in de lead blijft ten opzichte van de aanbieders. 
Best practices

Hoe teams zichzelf wél succesvol kunnen besturen

Alle managers de deur uit en teams het stuur zelf in handen laten nemen. Ruth Maas, eenpersoons raad van bestuur van Zorgcentra de Betuwe, legt uit hoe het Rijnlands werken succesvol kan zijn. 'Spreadsheets vol KPI's en andere managementinformatie vormen een schijnwereld.'
Ggz

Jim van Os corrigeert marktwerking ggz met verzekeraars

Hoogleraar psychiatrie Jim van Os ontwerpt een methode waarmee zorgverzekeraars, zorgaanbieders en gemeenten de doorgeschoten marktwerking in de ggz kunnen corrigeren. ‘Je wilt niet dat alle ggz-winkeltjes zich richten op de relatief makkelijk behandelbare hoogopgeleide patiënten.’ 
Tech
FlexArm

Gaming-industrie inspireerde Philips voor operatie-arm

Het St. Antonius in Utrecht neemt als eerste ziekenhuis in Nederland de FlexArm in gebruik. Dit flexibele röntgenapparaat voor minimaal invasieve ingrepen, is ontwikkeld op basis van ervaringen uit de gaming-industrie. 'Een PlayStation is eenvoudig te bedienen. Daar moeten we in de zorg ook naar toe.'
Wijkverpleging
Minister Hugo de Jonge van VWS

Minister: nieuwe bekostiging wijkverpleging komt in 2022

Met een nieuwe bekostiging en het terugdringen van ongecontracteerde zorg wil minister Hugo de Jonge van VWS de versnippering in de wijkverpleging tegengaan. De Tweede Kamer wil weten hoe het kan dat zorgverzekeraars circa 200 miljoen euro overhouden bij de zorginkoop.