Home 2019

Laatste artikelen

SkinVision wil met haar app levens redden

De app SkinVision kan de meest voorkomende vormen van huidkanker voor 95,1 procent nauwkeurig opsporen. Dat blijkt uit een studie van onderzoekers aan het Erasmus MC. Dat percentage ligt bij een gemiddelde huisarts op 60 procent.
Toezicht
RVS-voorzitter Jet Bussemaker

RVS-voorzitter Jet Bussemaker: ‘Aansturing van de zorg moet anders’

De systemen in het zorgstelsel werken bijna perfect in de zin van verantwoording van zorg. Toch ontvangen mensen lang niet altijd de juiste zorg, constateert de nieuwe voorzitter van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. ‘We zijn het perspectief van burgers kwijtgeraakt.’
Innovatie

Zorg dichtbij waar het kan

Het is de wens van minister Bruins voor Medische Zorg om laagcomplexe zorg dichtbij of thuis aan te bieden. In een brief hierover aan de Tweede Kamer gaf hij daarvan een paar voorbeelden. Om die zorg op poten te zetten, is veel nodig, zo blijkt.
Juridische zaken in de zorg
De aangepaste WGBO stelt hoge eisen aan de informatieplicht van de hulpverlener jegens zijn cliënt. Die behelst meer dan het nalopen van een afvinklijstje.

Wetsvoorstel behelst hoge eisen aan informatieplicht jegens cliënt

Begin juni is een wetsvoorstel aangenomen tot wijziging van de wettelijke regeling inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst, meestal aangeduid als de WGBO.
Zorginkoop

Compensatie chronisch zieken

Zorgverzekeraars lijden voorspelbaar verlies op chronisch zieken. Het spook van risicoselectie bedreigt het zorgstelsel.

Zorg en welzijn met elkaar verbinden

Inwoners in Amsterdam-Noord kampen relatief vaak met gezondheidsproblemen en een stapeling van problematiek. Om het tij te keren trekken gemeente, zorg- en welzijnsaanbieders, Zilveren Kruis en de Nederlandse Zorgautoriteit samen op.

Wet zorg en dwang in de praktijk

Vanaf het moment dat de Wet zorg en dwang in 2018 werd aangenomen, is er discussie over de implementatie. Biedt het overgangsjaar dat minister De Jonge aanbiedt uitkomst?
Personeel

De opkomst en ondergang van BIG II

De Wet BIG II moest eindelijk het onderscheid regelen tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen. Maar na een storm van protest onder verpleegkundigen moeten de veldpartijen en minister Bruins terug naar af.
Dure geneesmiddelen
dure medicijnen

Kies de juiste onderhandelstrategie

De onderhandelingen over medicijnprijzen vinden plaats op verschillende niveaus en aan verschillende tafels. De rolverdeling moet daarom duidelijker. Samen optrekken en een onconventionele strategie helpen de prijzen omlaag te brengen.
Kwaliteitsbeleid in de zorg
Frank van Workum

‘We willen af van de morbiditeit in de leercurve’

Artsen die nieuwe technieken toepassen, maken onherroepelijk fouten. Dat kan soms leiden tot ernstige gezondheidsschade. Chirurg en onderzoeker Frank van Workum denkt na over mogelijkheden om artsen sneller te laten leren.