Home 2019

Laatste artikelen

Balansmodel nodig voor onbegrepen klachten’

Bakker in de rubriek 'Aan den lijve'
Psychiater Bram Bakker heeft onbegrepen klachten. Daarvoor heeft de medische zorg geen remedie. Hij pleit voor ‘een balansmodel’. ‘Je hebt een behandelaar nodig die is gespecialiseerd in herstel van de balans.’
Zorgmanager van het Jaar

Pim Steerneman genomineerd voor titel Zorgmanager van het Jaar

Genomineerd voor titel Zorgmanager van het jaar 2019
Pim Steerneman, bestuursvoorzitter van Sevagram, is genomineerd voor de titel Zorgmanager van het jaar 2019.
Ggz

Behoefte aan plek bestuurstafel groeit onder psychiaters

Meer psychiaters willen direct meepraten over het beleid van ggz-instellingen. Een medische staf komt nu maar af en toe voor.. Daar heerst onvrede over onder psychiaters.
Epd

Ronald Petru: ‘Een epd vraagt om volkomen nieuwe processen’

Petru
Amerikaans onderzoek bracht flinke belemmeringen bij het gebruik van ziekenhuis-epd's aan het licht. Zorgverleners kunnen er vaak niet mee overweg en gaan over op handgeschreven aantekeningen. Volgens CMIO Ronald Petru van het Radboudumc is dit vooral het gevolg van een gebrekkige organisatie. 
Wijkverpleging

Huidige financiering wijkverpleging zet deur naar misbruik open’

ZN-directeur Wout Adema wijst op de dunne plekken in de financieringssystematiek van de wijkverpleging. ‘Als we niet oppassen lopen de kosten uit de hand en blazen we het systeem op.’
Personeel

Taakherschikking stagneert door personeelstekorten

Door het tekort op de arbeidsmarkt stagneert taakherschikking tussen artsen en verpleegkundigen.
Zorginkoop

Meerjarencontracten vormen tussenstap naar inkoopvolwassenheid’

meerjarencontracten
Meerjarencontracten vormen een goed vertrekpunt voor meer samenwerking en transparantie. Maar de motieven voor het maken van meerjarenafspraken zijn soms nog opportunistisch en de contractuele invulling is niet zelden mager.
Innovatie

Onderzoekslab medische beelden van start met steun uit Verenigde Arabische Emiraten

Cees Snoek
Cees Snoek en Marcel Worring, hoogleraren aan de UvA, starten samen met onderzoekers uit de Verenigde Arabische Emiraten een publiek-privaat onderzoekslab. Dit AIM Lab gaat zich richten op Artificial Intelligence voor medische beeldherkenning.
E-health

Ouderen en e-health nog geen goede match

promovenda ouderen en e-health
De aansluiting tussen e-health en 50-plussers kan beter. Verschillende barrières zorgen ervoor dat e-health nog niet succesvol is onder ouderen. Dat stelt Gaby Anne Wildenbos in haar proefschrift ‘Design Speaks: Improving patient-centeredness for older people in a digitalizing healthcare context’, waarmee zij op 22 maart 2019 zal promoveren aan het Amsterdam Universitair Medisch Centrum.