Home 2019

Laatste artikelen

Rechter: zorginstellingen moeten gemeenten data over personeel geven

GGZ Drenthe, Icare en De Trans moeten aan vijf gemeenten in Drenthe persoonlijke gegevens van personeel overhandigen voordat ze een zorgcontract krijgen. Dat heeft de rechter bepaald.
Ggz

‘Stigmatisering in de ggz staat herstel in de weg’

Mensen met psychische problematiek ondervinden nadelige gevolgen van stigmatisering in de ggz, zoals een negatief zelfbeeld, verminderd zelfvertrouwen en toekomstperspectief, minder contacten, trager herstel en een lagere kwaliteit van leven. Dat blijkt uit onderzoek van het Trimbos Instituut.

NZa: Integraal tarief wijkverpleging moet standaard worden

Deelnemers aan een proef met integrale tarieven voor wijkverpleging willen niet meer terug naar de oude bekostiging. In de proef werd geen onderscheid meer gemaakt tussen persoonlijke verzorging en verpleging. Dat scheelde weliswaar niet veel in de administratie, maar bood wel meer ruimte voor maatwerk. De Nederlandse Zorgautoriteit adviseert niet meer terug te gaan naar de oude tarieven.

‘Te weinig aandacht voor levenseindezorg in geneeskundeopleidingen’

Jonge dokters in Nederland moeten beter worden voorbereid op levenseindezorg. De curricula van de geneeskundeopleidingen bevatten hierover onvoldoende onderwijs.
Ggz
Wachttijden ggz

Wet verplichte ggz: van goede zorg naar veilig leven

De Wet verplichte ggz kwam tot stand in een tijd van maatschappelijke onrust over mensen met verward gedrag. De focus verschoof daardoor van goede zorg naar maatschappelijke veiligheid.
2019

10 best gelezen artikelen van Zorgvisie in 2019

Met het nieuwe jaar voor de deur blikt Zorgvisie terug. Welke artikelen zijn het afgelopen jaar het best gelezen? Het gedoe rond de Wet BIG II, zorgplafonds en te lage tarieven deden veel stof opwaaien. En verder? Bekijk de best gelezen artikelen van 2019.
Redactioneel Zorgvisie tech magazine nr. 1, 2020

Redactioneel: Het imagoprobleem van het epd

Het is duidelijk, het epd heeft een een flink imagoprobleem. En dat terwijl het de afgelopen jaren voor een grote verbetering in de datahuishouding van onze zorg heeft gezorgd.
Tech

10 best gelezen berichten over zorgtechnologie van 2019

Artificial Intelligence speelt een steeds grotere rol in de zorg, virtuele zorg en zorg op afstand worden steeds vaker gebruikt en Ad Melkert vindt een landelijk epd moet worden heroverwogen. Lees de best gelezen berichten over ict, e-health en zorgtechnologie van 2019.
Ggz

‘Etniciteit doet ertoe in de tbs-kliniek’

‘De factor etniciteit wordt nog te weinig meegewogen om tot een passende diagnosticering en behandeling van tbs-patiënten te komen’, aldus Mario Braakman, bijzonder hoogleraar Transculturele Forensische Psychiatrie van het departement Criminal Law van Universiteit Tilburg.
Ggz
Wachttijden ggz

Is ambulantisering van de ggz mislukt?

Hoewel de klinische capaciteit is afgebouwd, heeft de ambulantisering van de ggz amper tot fundamentele verbeteringen geleid. Dat valt te lezen in de vijfde monitorrapportage ‘Ambulantisering en hervorming landelijke ggz’ van het Trimbos Instituut.