Home 2021

Laatste artikelen

Tech

Robots in de zorg: maatjes, robo-receptionisten en co-assistenten op afstand

Wat kunnen robots betekenen in de zorg? Om op die vraag antwoord te geven, organiseerde het Care innovation Center West-Brabant een webinar. Richard Kuipers, ondernemer in robotica, gaf demonstraties en uitleg van de vele toepassingen voor robots in de zorg.
Tech

Patiëntenfederatie: ‘Maak van de digitale infrastructuur in de zorg een nutsvoorziening’

Omdat de gegevensuitwisseling in de zorg achterblijft, is het goed dat de overheid meer regie naar zich toetrekt. Dat zeggen Dianda Veldman en Marcel Heldoorn van de Patiëntenfederatie.
Financiën

NZa neemt maatregelen tegen zorgcowboys door aanpak juridische constructies

De NZa gaat barrières opwerpen tegen complexe juridische structuren bij zorgbedrijven om te voorkomen dat zorggeld weglekt.
Personeel
Joppe

Enthousiasme en trots houden stand tegenover negativiteit

Hoewel heftig en verontrustend, negatieve reacties weerhouden Zorggroep Elde Maasduinen er niet van 'de kop boven het maaiveld uit te steken'.
Tech

Antonius Zorggroep wapent zich met thuismonitoring tegen derde coronagolf

De Antonius Zorggroep start met de thuismonitoring van coronapatiënten. De zorgorganisatie of wil thuismonitoring van patiënten inzetten om de druk op het ziekenhuis te verlichten, zo vertelt bestuurslid Sandra Timmermans.
Ziekenhuiszorg

Jan Kremer: ‘Arts is gast in het leven van patiënten’

Zijn eigen ervaring als patiënt na een acute hernia leerde gynaecoloog Jan Kremer onder meer dat het goed zou zijn als ‘de kennis van de specialisten beter verbonden wordt met de kracht van huisartsen om het brede plaatje te zien’.
Preventie

Alle zorgpartijen Zoetermeer werken samen aan gezonde regio

Alle zorgpartijen in regio Zoetermeer hebben zich deze maand verenigd om de gezondheid en het welzijn van de inwoners naar een hoger niveau te brengen.
Tech

Zorg Dichterbij: Geef artsen vrijheid bij keuze nieuwe technologie

Laat zorgprofessionals vrij in hun keuze voor nieuwe technologie. Dat bepleit Ruud Davids van het programma Zorg Dichterbij van Tergooi.
Financiën
Ewout Irrgang, lid van het college van de Algemene Rekenkamer. Foto: Jiri Büller

Algemene Rekenkamer: ‘Uitgavenbeheersing in de zorg is weerbarstig’

De Algemene Rekenkamer maakt zich zorgen over de beheersing van de zorguitgaven na de coronapandemie. ‘Zet minder vrijblijvend in op zinnige zorg en doe wat aan verkeerde financiële prikkels in het zorgstelsel’, is de boodschap van Ewout Irrgang, lid van het college van de Rekenkamer.
Vastgoed
Woonzorgvormen_voor_ouderen

Gestippeld wonen of toch liever een kangoeroewoning?

Ouderen wonen langer zelfstandig thuis, al dan niet gedwongen. Het is dus zaak om de woning aan te passen aan de zorgbehoefte van de bewoner of om te verhuizen naar een beter geschikte woonvorm. Terwijl het aantal ouderen stijgt, neemt de voorraad passende woonruimte af. Daar moet verbetering in komen.