Home 2022

Laatste artikelen

Kwaliteit
Group Of Modern Doctors Standing As A Team With Arms Crossed In Hospital Office. Physicians Ready To Examine And Help Patients. Medical Help, Insurance In Health Care, Best Desease Treatment And Medicine Concept

Deze Zorgvisie-artikelen hadden in 2022 veel impact

Zo nu en dan worden Zorgvisie-artikelen aangehaald in Kamervragen, genoemd in nieuwsartikelen, columns of televisie-uitzendingen. We hebben een selectie aan artikelen die dergelijke impact hadden in 2022 onder elkaar gezet. 
Kwaliteit
data-analyse

Best gelezen blogs van 2022

In de opiniestukken die de redactie in 2022 ontving, kwam een verscheidenheid aan onderwerpen aan bod. Dat is terug te zien in de lijst van best gelezen blogs: het zorgprestatiemodel, een robot die administratiedruk vermindert, wachtlijsten in de ggz, verpleeghuis als tijdelijk verblijf en het al dan niet in loondienst gaan van medisch specialisten.
Leiderschap
Terugblik op 2022

Terugblik op een overvol jaar in de zorg

In de podcast gaat hoofdredacteur Simon Broersma in gesprek met redacteuren Wilbert Zuil, Sytse Wilman, Suzanne Bremmers, Bart Kiers, Laura van Elst en met adjunct hoofdredacteur Samira Ahli. Zij kijken terug op het afgelopen jaar en ook een beetje vooruit op wat 2023 gaat brengen.
Wim Henk Steenpoorte zorgbestuurders sociale dimensie

‘De sociale dimensie is voor zorgbestuurders heel belangrijk’

Voormalig bestuurder in de pensioensector, Wim Henk Steenpoorte, ziet overeenkomsten met besturen in de zorg, maar ook een belangrijk verschil. ‘Zorgprofessionals verlangen herkenning van elkaar. Daar moet je als bestuurder voor openstaan.’
Financiën
Ikazia ziekenhuis

NZa en Waarborgfonds: We kónden Ikazia Ziekenhuis niet helpen

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en het Waarborgfonds voor de Zorgsector (WfZ) kunnen niet helpen bij een dreigend faillissement, zoals afgelopen najaar dreigde bij Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam. ‘Ons doel is niet om een faillissement te voorkomen’, aldus de NZa.
Ziekenhuiszorg
Henri Plagge Adelante

Henri Plagge: zo’n groot bedrag vragen revalidatiecentra niet

Vrijwel alle revalidatiecentra komen in financiële problemen als de lonen in de nieuwe cao met 9 procent stijgen. Daarvoor waarschuwt Henri Plagge, bestuurder bij Revalidatie Nederland en Adelante.
Leiderschap
Peter Bennemeer

Peter Bennemeer: ‘Bekostiging moet zich aanpassen aan passende zorg’

Als voorzitter van de Zeeuwse Zorg Coalitie wil Peter Bennemeer zijn Bernhoven-ervaring naar regionaal niveau tillen. In de serie 'Het jaar van ...' vertelt hij over de noodzakelijke radicale mindshift, de Zeeuwse samenwerking rond passende ketenzorg en de behaalde resultaten.
Leiderschap
Koray Yuruk Acibadem

De agenda van Koray Yuruk: ‘Als de wachtlijst oploopt naar drie weken, grijpen we in’

Koray Yuruk is deze week druk met de voorbereidingen voor de uitbreiding van het Acibadem International Medical Center. Met meer bedden kan er meer geopereerd worden, zodat de wachtlijsten niet oplopen. Het OK-team zal dan in twee shifts werken.
Verpleging en verzorging

Bekostig leveringsvormen als mpt en vpt op inhoud

Uit cijfers blijkt dat de inzet van modulair pakket thuis en volledig pakket thuis sterk is gegroeid, waarbij vpt, zorg die vergelijkbaar is met die men in het verpleeghuis krijgt, de sterkste stijging laat zien. Dit staat haaks op het beleid waarbij eerst gekeken wordt naar preventie, zelf- en samenredzaamheid, en digitale ondersteuning.
Kwaliteit
Minister Ernst Kuipers

Best gelezen artikelen van 2022

De nieuwe bewindslieden en hun plannen hielden de gemoederen in 2022 flink bezig: alleen de interviews met Jos de Blok over loonsverhoging voor zorgpersoneel en met Marcel Levi over opnamestops bij seh's konden rekenen op meer lezers dan de interviews met VWS-minister Ernst Kuipers en minister voor Medische Zorg Conny Helder.