Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Indicaties voor zware verpleeghuiszorg halveren

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) geeft steeds minder indicaties af voor zware verpleeghuiszorg. Het aantal indicaties is in 2015 gehalveerd.
Verpleeghuis_ANP-400_ANP_ROBIN_VAN_LONKHUIJSEN.jpg
Verpleeghuizen krijgen te lichte indicaties. - Foto: ANP Roben van Lonkhuijsen

In maart 2016 gaf ActiZ al het signaal af dat ouderen met een te lage indicatie het verpleeghuis binnenkomen. ‘Mensen komen met een steeds zwaardere zorgvraag binnen, maar ze krijgen een te lichte indicatie die daar niet bij past’, verklaarde Patricia Esveld, bestuurslid van ActiZ en bestuurder van zorgaanbieder Hilverzorg destijds tegenover Zorgvisie. Ouderen met dementie krijgen VV5 in plaats van VV7. Ouderen met zware somatische problemen krijgen VV6 in plaats van VV8.

Forse daling indicaties
De laatste cijfers van het CIZ lijken ActiZ nu gelijk te geven. Het ministerie van VWS publiceerde ze 2 september op haar website bij de voortgangsrapportage Wlz. Het rapport schetst een geruststellend beeld. Het totale aantal mensen in de verpleging en verzorging neemt volgens dit rapport met slechts 2,3 procent af. Die afname is voornamelijk toe te schrijven aan het beleid om ouderen langer thuis te laten wonen. Voor mensen met een ‘hoog zorgprofiel’ ziet VWS een lichte toename van het aantal cliënten met 2,7 procent. Maar wie de CIZ-rapportages bekijkt in de bijgevoegde rapporten, ziet een forse afname van de afgegeven indicatiebesluiten. Voor VV7 waren er in 2014 8.242 indicaties, en nog maar 4.245 in 2015. Voor VV8 werden er in 2014 2.118 indicaties afgegeven en nog maar 1145 in 2015. Het aantal afgegeven indicaties voor zware verpleeghuiszorg is dus gehalveerd. Ook de revalidatiezorg (VV9b) en de terminale zorg (VV10) dalen fors. Alle zware zorgzwaartepakketten (zzp’s) 7 tot en met 10 in verpleeghuizen samen nemen af van 22.241 in 2014 tot 15.212 in 2015.

Stijging lagere indicaties
Voor de lagere verpleeghuisindicaties valt er in eerste instantie ook een scherpe daling te zien direct na de invoering van de Wlz per 1 januari 2015. Zo is het aantal afgegeven indicaties voor VV5 in januari 2015 2.121, terwijl dat een jaar eerder in de AWBZ nog 3.237 was. Daarna is het maandelijkse aantal omhoog gegaan. In januari 2016 werden 2.455 indicaties voor VV5 toegekend. Die stijgende trend zet zich door in 2016, want in maart was het aantal 2.620.

Zorgzwaartepakketten zijn verouderd
‘Mensen blijven hangen in te lage indicaties, waardoor verpleeghuizen te weinig geld krijgen’, laat een woordvoerder van ActiZ weten. Per cliënt scheelt het verpleeghuizen zo’n 40 euro per dag. ActiZ stelt dat de systematiek van de zorgzwaartepakketten verouderd is en niet meer is afgestemd op de verzwaarde zorgvraag van ouderen.

CIZ ziet weer toename VV7
Het CIZ heeft twee verklaringen voor de afname van het aantal indicatiebesluiten. Toegang tot de Wlz is permanent en levenslang. Wie eenmaal toegelaten is, is binnen. In de AWBZ was het mogelijk om tijdelijke indicaties te krijgen, waardoor meer indicaties werden afgegeven. Daarnaast wijst het CIZ erop dat de toelatingscriteria voor de Wlz anders zijn dan in de AWBZ. Wie toegang wil krijgen tot de Wlz, moet een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid hebben. Het CIZ verwacht overigens dat het aantal afgegeven indicaties voor VV7 weer gaat stijgen. ‘We hebben deze zomer een extra uitleg over VV7 op onze website geplaatst, omdat we veel vragen kregen over de criteria. We kunnen VV7 ook tijdelijk afgeven. We zien nu weer een trend omhoog’, laat een CIZ-woordvoerder weten.

 

Ouderenzorg
In het dossier ouderenzorg draait het om langer thuis wonen, verpleeghuizen en gezond blijven. Bekijk het dossier

Of registreer u om te kunnen reageren.