Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Oncologiedagen voor verpleegkundigen: Schakel naar vooruitgang

t/m 28-11-2012 - De Reehorst, Ede
137 Algemeen, Reed Business / Zorgvisie

Details evenement

26 - 28 november 2012
18:00 uur
De Reehorst, Ede
V&VN

 

Schakel naar vooruitgang
Het aantal nieuwe patiënten met kanker stijgt, vooral ten gevolge van de bevolkingsgroei en de vergrijzing. Zowel op het gebied van intensieve zorg als op het gebied van chronische zorg aan patiënten met kanker zal de zorgvraag dan ook toenemen. 

Het Koningin Wilhelmina Fonds heeft berekend dat het aantal patiënten met kanker tot 2020 stijgt met 40 procent naar 123.000 patiënten per jaar. Deze toenemende vraag in combinatie met het afnemende aantal professionals in de zorg en de behoefte aan betere coördinatie binnen de keten, vraagt om een goede taakverdeling binnen de multidisciplinaire zorg voor patiënten met kanker. 

Verpleegkundigen moeten vooruit schakelen. De kosten van de gezondheidszorg zijn het afgelopen jaar wederom met 3.7 procent gestegen. Dit komt ondermeer door vooruitgang in medisch onderzoek, technologie en dure medicatie. De komende jaren is er de uitdaging om door maximale taakherschikking de gezondheidszorg betaalbaar en toegankelijk te houden voor iedereen.

Ouderen met kanker, taakherschikking, casemanagement, zelfmanagement, sociale media, stuk voor stuk actuele onderwerpen die op de Oncologiedagen van 2012 op het programma staan. Uiteraard is er ook aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van diagnostiek en behandeling van verschillende tumorsoorten. En voor nieuwe ontwikkelingen zoals ‘integrative medicine’, waarbij verpleegkundigen een belangrijke schakel vormen.

Vorig jaar werden voor het eerst studenten uitgenodigd. Het belangrijkste doel was om studenten kennis te laten maken met de beroepsvereniging en enthousiast te maken voor een specialisatie in de oncologie. De deelname voor studenten was een groot succes en ook dit jaar zullen onze ‘jonge’ collega’s zich weer in kunnen schrijven tegen gereduceerd tarief. 

Daarnaast hopen we tijdens de Oncologiedagen onze leden en collega’s enthousiast te maken voor het werken aan onderbouwing van ons vak. Een goed voorbeeld hiervan is de open abstractsessie Onderzoek & Discussie. Verpleegkundig onderzoek heeft een steeds hogere wetenschappelijke waarde. Tijdens deze sessie is naast de inhoudelijke bevindingen ook uitgebreid aandacht voor de onderzoekmatige aspecten. 

Wat ons betreft is de oncologieverpleegkundige de schakel naar vooruitgang op het gebied van kwaliteit van zorg, taakherschikking, nieuwe ontwikkelingen en zorg 2.0! Het is onze opdracht om, vanuit onze positie binnen het krachtenveld van de oncologische zorg, aan te blijven sluiten op de zorgvraag van de patiënt en de ontwikkelingen in ons vakgebied hierin mee te nemen.

Graag roepen wij u op om abstracts in te dienen en vernieuwingen met elkaar te delen.

Wij hopen u allen te ontmoeten op de Oncologiedagen voor verpleegkundigen 2012 in congrescentrum ReeHorst te Ede op 26, 27 en 28 november.