Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Landelijk Congres Palliatieve Zorg en Psychiatrie

De Werelt, Lunteren
365 Algemeen

Details evenement

07 oktober 2013
09:00 uur
De Werelt, Lunteren
StudieArena
035-5394005
€ 330,-

Landelijk Congres
Palliatieve Zorg en Psychiatrie

Zorg in de laatste levensfase voor mensen met een psychiatrische stoornis

Palliatieve zorg aan mensen met een psychiatrische achtergrond stelt hulpverleners vaak voor extra complexe problemen. Het Landelijk Congres Palliatieve Zorg en Psychiatrie wil een brug slaan tussen de palliatieve zorg en psychiatrische zorg in de laatste levensfase.

Het programma wordt georganiseerd door StudieArena in samenwerking met het Nederlands Kenniscentrum Ouderenpsychiatrie (NKOP), het Trimbos-instituut en het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en vindt plaats op 7 oktober 2013 in De Werelt in Lunteren.

Veel psychiatrische cliënten verblijven langdurig in een psychiatrische instelling of worden jarenlang ambulant behandeld voor een psychiatrische aandoening. Het sterftecijfer onder deze cliënten is hoger dan onder de overige bevolking, onder andere door een ongezondere leefstijl en medicijngebruik.

Palliatieve zorg aan mensen met een psychiatrische achtergrond is complex. GGZ-instellingen hebben vaak onvoldoende kennis van de lichamelijke problematiek en er ontbreekt veelal beleid omtrent palliatieve zorg. Reguliere hospices en verpleeghuizen vinden het lastig om palliatieve zorg te verlenen aan cliënten met psychiatrische problemen en ‘ander’ gedrag. Voor de thuiszorg, ambulante- en verslavingszorg spelen weer andere problemen.

Tijdens het Landelijk Congres Palliatieve Zorg en psychiatrie wordt dit onderwerp van diverse kanten belicht. Wat zijn de wensen van de cliënten en hun omgeving? Hoe maak je beleid voor palliatieve zorg? Hoe kun je vanuit de reguliere zorg deze doelgroep bedienen? Hoe ga je om met spirituele en ethische vraagstukken? En nog veel meer. Kortom, een inspirerende dag voor iedereen die te maken heeft met psychiatrische cliënten in de laatste levensfase.

Chantal ter Huurne, casemanager/bemoeizorger Tactus, leidt het onderwerp in. Daarna gaat Wim Janssen, netwerkadviseur IKNL, in op de kloof tussen de wereld van de psychiatrie en de palliatieve zorg en hoe de nieuwe gids voor de praktijk hier in kan ondersteunen. Nasira Zaghouli, onderzoeker Palliatieve Zorg UMC St. Radboud, belicht haar onderzoek naar de ervaringen en wensen van psychiatrische cliënten en familieleden in de palliatieve fase. U kunt vervolgens uw eigen programma samenstellen door een keuze te maken uit acht inspirerende sessies. Tijdens de derde sessieronde krijgt u de gelegenheid mee te discussiëren over vijf uiteenlopende thema’s. De dag wordt op een verrassende manier afgesloten.