Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

2e Landelijke Studiedag Basis GGZ

Aristo Amsterdam, Amsterdam
225 Algemeen

Details evenement

03 december 2013
10:00 uur
Aristo Amsterdam, Amsterdam
Leids Congres Bureau
0715148203
345

In oktober 2012 vond de eerste landelijke studiedag Basis GGZ plaats. Inmiddels wordt steeds meer bekend over hoe de Basis GGZ in de praktijk vorm moet krijgen en waar de uitdagingen en kansen liggen. De functie van de POH-GGZ in de huisartsenpraktijk wordt verder ondersteund en uitgewerkt. Kan een patiënt niet verder worden geholpen in de huisartsenpraktijk, dan kan de huisarts vanaf 2014 binnen de eerstelijn doorverwijzen naar de nieuw vorm te geven 'generalistische Basis GGZ’. Die is vooral bedoeld voor patiënten met lichte en matige problematiek, van tijdelijke aard, maar ook voor ondersteuning van chronische
patiënten.

Tijdens deze tweede landelijke studiedag hoort u de huidige stand van zaken en toekomstige ontwikkelingen vanuit VWS en de zorgverzekeraar. Verschillende partijen betrokken bij Basis GGZ gaan met elkaar in debat over rollen, taken en mogelijkheden om elkaar te versterken. In de middag staan goede praktijkvoorbeelden van multidisciplinaire, regionale samenwerking in de Basis GGZ centraal. Daarbij komen niet alleen partners uit de eerste- en tweedelijn aan bod, maar ook samenwerkingsmogelijkheden met de gemeente en e-mental health.