Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Diabeteszorg: over de grenzen

Karl-Dittrich Zaal, Visitor Centre, Universiteit Maastricht, Maastricht
258 Algemeen

Details evenement

25 april 2013
11:00 uur
Karl-Dittrich Zaal, Visitor Centre, Universiteit Maastricht, Maastricht
Universiteit Maastricht, Vakgroep Health Services Research
043-3881734
Deelname is gratis

Thema en doel van de conferentie:

De diabeteszorg in Nederland is volop in beweging. In de afgelopen jaren hebben zich belangrijke ontwikkelingen voorgedaan, zoals de invoering van de zorgstandaard type 2 diabetes en de introductie van integrale bekostiging, die van invloed zijn op de kwaliteit en doelmatigheid van
zorg voor mensen met deze aandoening. Ook internationaal is er veel aandacht voor innovatieve zorgmodellen, zoals disease management en het Chronic Care Model, die beogen het systeem van zorg voor mensen met langdurige gezondheidsproblemen te verbeteren.
Tijdens de conferentie 'Diabeteszorg: over de grenzen' op 25 april aanstaande worden recente ontwikkelingen in de diabeteszorg vanuit diverse perspectieven beschouwd, door afgevaardigden uit het (inter)nationale onderzoeksveld, de eerste- en tweedelijnszorg en het zorgbeleid. Doel is om over de grenzen heen te kijken – de grenzen tussen zorgverleners en -sectoren, maar ook tussen landen en zienswijzen – en zo te komen tot een gefundeerd oordeel over de huidige stand van zaken en toekomst van diabeteszorg in Nederland.


De conferentie is bedoeld voor:
-     Zorgprofessionals werkzaam op het terrein van de diabeteszorg
-     Vertegenwoordigers van beroeps- en patiëntenverenigingen
-     Vertegenwoordigers van verzekeraars
-     Beleidsmakers en wetenschappelijk onderzoekers
-     Overige geïnteresseerden

Aanmelding en kosten:
Deelname aan deze conferentie is gratis, echter gezien het beperkte aantal plaatsen is inschrijving noodzakelijk. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar a.elissen@maastrichtuniversity.nl, onder vermelding van uw naam en adresgegevens. Inschrijven is mogelijk tot en met vrijdag 12 april.