Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Professioneel toezicht in de zorg: een vereiste anno 2013

Arnhem
513 Reed Business / Zorgvisie

Details evenement

17 mei 2013
13:00 uur
Arnhem
Eiffel
events@eiffel.nl
088-0456789
€245,- (leden WGV) / €295,- (niet-leden)

Om Raden van Toezicht op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen en om het zicht op het eigen functioneren verder aan te scherpen organiseert Eiffel, in afstemming met de werkgeversverenigingen Zorg en Welzijn Oost Nederland en Salus Gelria, het symposium: ‘Professioneel toezicht in de zorg’. Het symposium is bestemd voor bestuurders, leden Raad van Toezicht, leden Raad van Commissarissen, beleidsmedewerkers, leden van de cliënten- en ondernemingsraad en overige geïnteresseerden.