Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

e-healthtoepassingen voor de GGZ – kom naar een inspirerende bijeenkomst van INPREZE!

Media Plaza, Utrecht
315 Algemeen

Details evenement

25 juni 2013
13:00 uur
Media Plaza, Utrecht
c.versluis@arq.org
020 660 19 40
Gratis

Startconferentie Kennisplatform Inpreze

Internettoepassingen voor preventie en zelfhulp in de ggz


dinsdag 25 juni 2013 - van 13.00 tot 18.00 uur.

Voor wie?
Dit congres is voor professionals in de GGZ en de zorg die geïnteresseerd zijn in online preventie, zelfhulp en behandeling. Ook voor professionals die betrokken zijn bij de implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan deze bijeenkomst interessant zijn. 

Achtergrond: INPREZE project 
Dit startcongres vindt plaats in het kader van het project INPREZE. Dit project voorziet in het oprichten van een kennisplatform voor het (door)ontwikkelen van innovatieve ICT toepassingen voor online preventie, zelfhulp en indicatiestelling in de geestelijke gezondheidszorg. 

Veel organisaties die actief zijn in of voor de GGZ hebben de afgelopen jaren online toepassingen ontwikkeld, voor preventie, zelfhulp en behandeling. Er zijn apps voor verschillende psychische klachten, zoals angststoornissen, depressie en autisme. De grootste uitdaging hierbij is het realiseren van brede implementatie van online toepassingen en ervoor zorgen dat deze op een goede (veilige) manier worden ingezet. 

De acceptatie van deze zorgvormen moet worden vergroot zodat deze sneller en effectiever in de praktijk kunnen worden geïntegreerd. Dit vereist een herinrichting van het zorgproces en aanpassingen met betrekking tot ICT techniek, bedrijfsvoering, marketing, competenties en inzet van medewerkers. Voor het succesvol implementeren van eGGZ toepassingen is een sterkere bundeling van kennis noodzakelijk alsook een betere samenwerking binnen de keten. 

Tijdens dit congres zal het voorgaande uitgebreid aan de orde komen en krijgt u de gelegenheid om organisaties te ontmoeten die actief zijn binnen de eGGZ. U wordt geïnformeerd over de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van eGGZ en u kunt zich tevens aanmelden voor (gratis) deelname aan het INPREZE kennisplatform. Dit platform gaat dat de komende tijd verschillende bijeenkomsten organiseren en wetenschappelijk onderzoek uitvoert naar o.a. de effectiviteit van online toepassingen. 

INPREZE wordt medegefinancierd door de Europese Commissie, de provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid. Het project wordt uitgevoerd door de volgende projectpartners:
- Stichting Arq 
- AMC Divisie Psychiatrie 
- Dr. Leo Kannerhuis 
- Interapy