Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Landelijk Symposium Dagvoorzieningen Nieuwe Stijl

De Observant, Amersfoort
529 Algemeen

Details evenement

17 juni 2013
09:30 uur
De Observant, Amersfoort
StudieArena
info@studiearena.nl
035-5394005
165,00

Dagvoorzieningen Nieuwe Stijl
Empowerment van mensen met dementie en hun mantelzorgers

Zullen naar de toekomst toe de grenzen tussen dagopvang, dagbesteding, dagverzorging en dagbehandeling vervagen? Hoe kunnen we voorkomen dat mensen bij ontwikkelingen in het ziektebeeld naar een andere dagvoorziening zouden moeten? Zijn er mogelijkheden tot samenwerking met andere doelgroepen? Hoe kunnen dagvoorzieningen meer individueel worden aangeboden? En hoe zijn vernieuwende vormen van dagvoorziening te financieren?

Deze vragen staan centraal op het Landelijk Symposium Dagvoorzieningen Nieuwe Stijl, dat georganiseerd wordt door StudieArena en zorginnovatiebureau DAZ. Dit symposiumprogramma wordt zowel in de ochtend als de middag aangeboden en vindt plaats op 17 juni 2013 in De Observant in Amersfoort.

Met speciale aandacht voor:

  • Bewezen effectieve interventies
  • Ontmoetingscentrum Dementie
  • Verschillende vormen van dagbesteding/dagopvang/dagbehandeling
  • Alternatieve organisatie- en financieringsvormen
  • Vraaggerichte en individuele oplossingen 

Belangrijke veranderingen in bekostiging
Op dit moment wordt dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling uit drie verschillende financieringssystemen bekostigd: AWBZ, zorgverzekering en Wmo. Met ingang van 2015 wordt de rol van gemeenten in de bekostiging veel belangrijker. Ook is het overheidsbeleid erop gericht dat waar mogelijk meer eigen bijdragen betaald zullen gaan worden. Deze wijzigingen in financiering zullen naar verwachting ook leiden naar andere vormen en een andere inrichting van dagopvang, dagbesteding en dagbehandeling.

Ondersteuning van thuiswonende mensen met dementie en hun mantelzorgers
Meer dan 70% van de mensen met dementie woont thuis, vaak ondersteunt door vrijwilligers en professionele hulpverlening. Dit percentage zal de komende jaren fors groeien. Veel thuiswonende dementerenden bezoeken een of andere vorm van dagvoorziening. Dit kan de empowerment, de eigen kracht en controle over eigen leven, aanzienlijk versterken. Opname in een verzorgings- of verpleeghuis kan zo langer worden uitgesteld en vindt doorgaans pas plaats als het sociale netwerk, de familie of de mantelzorger, de dagelijkse ondersteuning en zorg niet meer kan opbrengen. Een goede en nuttige dagvoorziening kan het netwerk ontlasten en vormt zo een belangrijke bijdrage aan het langer thuis kunnen wonen van mensen met dementie. Naast meer traditionele vormen van dagvoorzieningen ontstaan steeds meer vernieuwende vormen. Betrokkenen kunnen hierdoor beter kiezen wat bij hen past. Op dit symposium is veel aandacht voor deze vernieuwingsslag.

Het complete symposiumprogramma staat op www.studiearena.nl.