Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Workshop WMCZ

Topaz Overduin, Nachtegaallaan 5, 2225 SX, Katwijk
343 Algemeen

Details evenement

24 september 2013
Topaz Overduin, Nachtegaallaan 5, 2225 SX, Katwijk
Netwerk Cliëntenraden Zorg
info@ncz.nl
0651222505
leden € 35,- anders € 50,-

De basis: De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ)vormt de wettelijke basis voor medezeggenschap en overleg. De WMCZ beschrijft de regels voor de samenstelling van de cliëntenraad en de manier van overleg tussen de bestuurder en de raad. Deze wet geeft daarmee de spelregels voor het handelen van de cliëntenraad.

Tijdens deze workshop bespreken we de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. U maakt kennis met de rechten en plichten van de cliëntenraad. Daarbij is zowel aandacht voor de algemene als de specifieke bevoegdheden. Tevens kijken we naar de procedures uit de wet en de bijbehorende beroepsmogelijkheden. We kijken tevens naar de Wet Cliëntenrechten Zorg (WCZ), de vermeende opvolger van de WMCZ. In de cursus wordt stilgestaan bij de ontwikkelingen van de nieuwe wet en wat er zal veranderen. De nieuwe wet is in delen gesplitst en wordt in delen aan de Eerste Kamer voorgelegd .

In de workshop wordt steeds een relatie met uw praktijk gelegd. Wij nodigen u uit om vooral uw eigen vragen en problemen in te brengen.

Voor wie: (Beginnende) Leden van cliëntenraden die zich willen verdiepen in de wetgeving, Ambtelijk secretaris/ondersteuner van een cliëntenraad, leden RvB/RvT

Uw trainer: Hans van Dinteren (www.vandinterenconsultancy.nl)

Leerdoel: Het leren omgaan en toepassen van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen en aanverwante regelgeving. In de workshop komen de bevoegdheden uit de wet aan de orde, maar ook de wijze waarop van deze bevoegdheden gebruik kan worden gemaakt. Daarbij wordt ingegaan op de rol die de cliëntenraad in de zorginstelling kan spelen. Tevens wordt vooruitgeblikt naar de Wet Cliëntenrechten Zorg, die de huidige wet op termijn gaat vervangen.

Resultaat: U weet welke bevoegdheden de cliëntenraad heeft op grond van de WMCZ,  rol en positie van de cliëntenraad zijn u duidelijk, u heeft een beeld van hoe u de belangrijkste bevoegdheden zoals informatierecht en adviesrecht kunt inzetten, u heeft zicht op wat de nieuwe wet (Wcz) voor de cliëntenraad betekent, u heeft uw vragen met betrekking tot rol en positie van de cliëntenraad en de bevoegdheden uit de WMCZ beantwoord gekregen.