Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

All about data 2014

UMCG, Groningen
394 Algemeen

Details evenement

30 januari 2014
09:30 uur
UMCG, Groningen
UMCG
0503611553
125 euro per deelnemer, voor studenten 50 euro

De groei van informatiesystemen ter ondersteuning van de verschillende bedrijfsprocessen in een ziekenhuis is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Door verbeterde en goedkopere technieken worden ook in zorginstellingen enorme hoeveelheden data over de patiënt, personeel, logistiek, geld en onderzoek vastgelegd. ‘Big data’ heeft zeker zijn introductie gedaan in de ziekenhuiswereld en de grens tussen het gebruik van gestructureerde en ongestructureerde data is steeds vager geworden.
In potentie is deze data een ware goudmijn voor de organisatie en steeds vaker en intensiever wordt deze data gebruikt bij onder andere:
• de ontwikkeling van nieuwe zorgpaden;
• de inrichting en verbetering van de logistiek van de patiënt;
• interne en externe onderzoek programma’s;
• de interne sturing op strategisch, tactisch en operationeel nivo;
• verantwoording naar extern;
• voor positionering in de (zorg)markt.
Om dit goed te kunnen, moet de data betrouwbaar en op tijd beschikbaar komen uit de informatiesystemen, moeten er afspraken worden gemaakt over hoe deze data moet worden geïnterpreteerd en wie de eigenaar is. Moet gekeken worden hoe deze data zo kan worden gepresenteerd, dat de manager er ook daadwerkelijk mee kan sturen. Moet de data zo worden verzameld dat de onderzoeker niet alleen op korte termijn maar zeker ook op lange termijn de
beschikking heeft over de data op een manier zoals hij dat wil.
Voor het ontsluiten en gebruiken van deze complexe datahuishouding is het van groot belang hoe deze is ingericht in de organisatie, zowel technisch als organisatorisch.
Hoe gaat de organisatie om met informatiemanagement, data-governance, data-architectuur, datamodellering, beschikbaar stellen van data, het exploreren van data?
Het congres All about data belicht - in verschillende aansprekende keynoteen parallelsessies - deze onderwerpen zowel vanuit het perspectief van de organisatie als vanuit de techniek.
Het congres is bedoeld voor een ieder die in zijn dagelijks werk te maken heeft met data, of de informatie die gegenereerd wordt op basis van deze data.