Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Congres Zorgpaden 2.0 met IT

Congrescentrum Domus Medica, Utrecht
422 Algemeen

Details evenement

29 oktober 2014
09:30 uur
Congrescentrum Domus Medica, Utrecht
Medical PHIT
+31 30 8200070
325 euro

Steeds meer ziekenhuizen stijgen op de HIMSS-ladder. Dit is te danken aan (de introductie van) nieuwe EPD's en proces ondersteunende software voor ordermanagement, elektronisch voorschrijven, decision support en zorgpaden. Hierdoor verbetert de informatie-uitwisseling binnen én tussen zorginstellingen. Ook kunnen zorginstellingen hun zorgprocessen beter op elkaar afstemmen. De ondersteuning van zorgpaden met IT staat op dit congres centraal.

Praktijk
Trends en praktijkvoorbeelden komen ruimschoots aan bod. Zo is er aandacht voor de ziekenhuizen die reeds het predicaat "stage 6" van HIMSS hebben behaald. Wat moesten ze daarvoor doen? En wat betekent dit voor de zorg die zij leveren? Ook decision support komt aan bod. Hierbij ondersteunt intelligente software zorgprofessionals bij het nemen van beslissingen. Praktijkvoorbeelden van zorgpaden in de regio en de rol van de patiënt in een zorgpad maken het programma compleet. Kortom, in één dag is uw kennis van zorgpaden in Nederland helemaal up-to-date.

Programma

09.30 Registratie  
  Stand van zaken in Nederland  
10.10 Paralelle innovatie van zorgpaden, ICT en bekostiging: ja, dan zijn betere gezondheid, hogere kwaliteit van zorg en gelijk blijvende kosten haalbaar Guus Schrijvers, gezondheidseconoom en oud-hoogleraar Public Health, UMC Utrecht
 10.40 Geboorte van een concept Jacob Hofdijk, voorzitter Vereniging voor Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg
 11.10  Koffiepauze  
 11.40 Betere kwaliteit en veilige zorg met zorgpaden Ingrid Janssen, senior adviseur en lid managementteam, CBO
 12.10  Oncoguide : Naar richtlijnen gestuurde oncologische zorg Xander Verbeek, adviseur Kennis en Kwaliteit, IKNL
 12.40  Lunch  
   HIMSS stage 6  
 13.40  Ervaringen met ' IT supported' zorgpaden in het UMC Utrecht Jan Christiaan Huysman, programma manager vernieuwing Zorg-ICT, UMC Utrecht
14.10  'Regionale' zorgpaden in combinatie met een nieuw EPD; de visie van het UMCG hoe dit te realiseren René Vink, directeur IFM, UMCG
 14.40  De brug tussen gebruikers en het systeem Ronald Petru, CMIO, UMC Radboud
 15.10  Theepauze  
   Zorgpaden in de praktijk  
 15.40  ICT ondersteuning van zorgpaden met gestandaardiseerde flexibiliteit- Is dit mogelijk?  Leon Moons, MDL arts, UMC Utrecht
 16.10  eZorg en ZGV: Zorgpaden in een eHealth-omgeving
Gert Jan van der Burg, kinderarts en medisch manager Divisie Zorg, ziekenhuis Gelderse Valei
16.40 Samenvatting  MedicalPHIT
17.00  Afsluiting en borrel