Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Sociëteit Sociale Veiligheid

ROC Mondriaan, Den Haag
167 Algemeen

Details evenement

13 november 2014
12:45 uur
ROC Mondriaan, Den Haag
Blomberg Instituut
073-6842525
295,= ex BTW

Sociëteit Sociale Veiligheid – Jeugd & Veiligheid
Weet u al hoe en waar u de middelen inzet om de meest effectieve zorg voor de jeugd te organiseren en de veilige samenleving te borgen?

1 januari 2015: Jeugdzorg en Openbare orde en Veiligheid lokaal belegd
Het is twee voor twaalf. Dan is de transitie Jeugdzorg wettelijk voltooid. Maar hoe organiseert u dan nieuw samenspel tussen jeugdzorg, veiligheid en onderwijs ofwel het nieuwe denken en handelen, dichtbij de jeugd?

Op 13 november bent u welkom om deel te nemen aan de Sociëteit Sociale Veiligheid – Jeugd & Veiligheid in ROC Mondriaan Den Haag. Dé jaarlijkse topontmoeting voor lokale bestuurders, senior beleidmakers, professionals en wetenschap.

Verbinding bestuur, beleid en professionals
Deze bijeenkomst biedt u de unieke kans en ervaring om oplossingsrichtingen te formuleren in samenhang met bestuur, beleid en vakkennis vanuit zorg en veiligheid én evidence based interventies:
- Welke transformatie in denken en handelen is nodig om het domein Jeugdzorg effectief te verbinden met het domein Openbare Orde en Veiligheid?
- Hoe houden we in deze nieuwe samenwerkingsvormen balans tussen interventies vanuit strafrecht versus evidence based zorginterventies?
- Welke eigentijdse bestuurlijke verbindingen zijn nodig tussen de domeinen (lokale) Jeugdzorg, (regionale )Veiligheidshuizen, onderwijs, Nationale Politie en Openbaar Ministerie?
- Hoe verbinden we bestuurlijke visie aan de kennis en kunde van professionals?
- Welke rol spelen nieuwe aanbieders als aanjager voor transformatie?
- Welke randvoorwaarden zijn nodig op het gebied van organisatie, informatie en samenwerking om Jeugd en Veiligheid op vernieuwende wijze invulling te geven?

Transformatie Agenda Jeugd en Veiligheid 2015
U denkt en doet mee. Samen formuleert u de bestuurlijke Transformatie Agenda Jeugd en Veiligheid 2015. Een document dat u handreikingen biedt om keuzes te maken in effectieve interventies. Een transformatie pad om jeugdzorg, veiligheid en onderwijs in zowel bestuurlijk- als uitvoeringsperspectief effectief te verbinden op lokaal en regionaal niveau.

Om de interactie te borgen, is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Meld u direct aan via www.jeugdenveiligheid.bestuurdersdebat.nl