Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Kwetsbare Ouderen in het Ziekenhuis

Aristo Amsterdam, Amsterdam
444 Algemeen

Details evenement

04 december 2014
09:30 uur
Aristo Amsterdam, Amsterdam
Leids Congres Bureau
071-5148203
De kosten bij inschrijven bedragen 360 euro. Op dit bedrag zijn verschillende kortingsregelingen van toepassing

Voor kwetsbare ouderen is een verblijf in het ziekenhuis vaak risicovol. Dertig tot zestig procent van de opgenomen 65-plussers functioneert na een ziekenhuisopname minder goed. Dit komt niet door hun ziekte, maar vooral door de opname zelf. Er zijn verschillende landelijke initiatieven die als doel hebben de positie van kwetsbare ouderen in het ziekenhuis te verbeteren, zoals het vorig jaar ingevoerde keurmerk voor Seniorvriendelijke Ziekenhuizen. Toch valt er nog heel veel winst te behalen in het terugdringen van functieverlies, in bejegening van oudere patiënten en aansluiting op zorg na ontslag.

Op deze studiedag wordt u bijgepraat over de laatste ontwikkelingen en richtlijnen op het gebied van goede zorgverlening aan kwetsbare ouderen in het ziekenhuis. ’s Middags kunt u uw eigen programma samenstellen uit verschillende keuzesessies.

Doelgroep:
Deze bijeenkomst is bedoeld voor klinisch geriaters, internisten ouderengeneeskunde en andere medisch specialisten, specialisten ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en management in de ouderen- en ziekenhuiszorg, beleidsmakers en toezichthouders kwaliteit en veiligheid.

Accreditatie:
Accreditatie wordt aangevraagd voor verpleegkundig specialisten, medisch specialisten en specialisten Ouderengeneeskunde

Meer info en inschrijven:
http://www.leidscongresbureau.nl/congres/KoZ