Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Nieuwe Europese privacyregels in aantocht

Den Haag
349 Algemeen

Details evenement

17 december 2014
16:00 uur
Den Haag
Flevum
zorg@flevum.nl
010-2340401
Niet van toepassing

Graag nodigen wij u uit voor de Flevum Zorg meeting Nieuwe Europese privacyregels in aantocht – bent u er klaar voor? op woensdag 17 december a.s. (16.00 – 18.30 uur) te Den Haag.

De omvang van automatische verwerking van persoonsgegevens (o.a. door Google, Apple, Facebook, Microsoft) is de laatste jaren enorm toegenomen. De Europese Unie (EU) wil de privacy van de Europese burgers beter beschermen en bereidt regels voor ter bescherming van persoonsgegevens. Dit zal ook impact hebben op de zorg. Bent u er klaar voor?

Als deze verordening (AVG) wordt aangenomen geldt een overgangsperiode van twee jaar. Echter, de AVG bevat twee maatregelen die ook op nationaal niveau al worden voorbereid en deze zullen naar alle waarschijnlijkheid al per 1 januari 2015 gaan gelden. Het gaat om een meldplicht bij datalekken en de verplichting tot het aanstellen van een privacyfunctionaris voor zorginstellingen.

De Europese AVG is echter een stuk uitgebreider en zal naar verwachting onderstaande veranderingen omvatten:

- Wie patiëntgegevens verwerkt moet een transparant en eenvoudig toegankelijk beleid hebben vastgesteld met betrekking tot de gegevensverwerking en de rechten van de betrokkenen;

- gegevensbeschermingsbeleid moet worden geformuleerd voor de gehele levenscyclus van gegevensverwerking, vanaf het verzamelen tot en met het vernietigen van persoonsgegevens;

- wie gevoelige persoonsgegevens verwerkt, zoals patiëntgegevens, moet de gegevensverwerking onderwerpen aan een ‘privacyeffectbeoordeling’;

- een patiënt moet verzoeken inzake de uitoefening van zijn rechten desgewenst elektronisch kunnen indienen;

- de nationale toezichthouder (thans: College bescherming persoonsgegevens, CBP) krijgt de bevoegdheid om boetes op te leggen tot maximaal 100 miljoen euro of vijf procent van de jaaromzet van de organisatie.

Sprekers
Tijdens deze bijeenkomst zullen de gevolgen van zowel de nationale als Europese regelgeving worden besproken. Aan het woord komen André Beerten  (CISO A12 ziekenhuizen) en mr.Jaap Bremer , advocaat/partner BarentsKrans Advocaten en Notarissen. Deze meeting wordt geleid door Paul Baks (toezichthouder bij diverse zorginstellingen).