Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

De invoering van de LBZ: waar doen we het voor?

Hilversum, Hilversum
645 Algemeen

Details evenement

13 februari 2014
17:00 uur
Hilversum, Hilversum
PART zorg
088 - 0151600
gratis

Sinds 1 januari 2014 zijn de Landelijke Medische Registratie (LMR) en de Landelijke Ambulante Zorg Registratie (LAZR) vernieuwd en geïntegreerd tot de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ). De LBZ omvat kerngegevens met betrekking tot de patiënt en de aan hem verleende zorg zowel vanuit zorginhoudelijk als financieel perspectief. Deze LBZ-gegevens kunnen intern en/of extern worden gebruikt voor onder andere beleidsontwikkeling, kwaliteitsindicatoren (HSMR) en (inter)nationale rapportages.

Ziekenhuizen hebben de afgelopen maanden veel effort gestopt in de voorbereiding op de invoering van de LBZ..Voor veel ziekenhuizen verloopt de overgang naar de LBZ niet zonder slag of stoot. Het uiteindelijke einddoel, eenmalige registratie aan de bron ten behoeve van meerdere doeleinden, lijkt soms nog verre van haalbaar. Soms is dit te wijten aan de ICT, maar ook meer procesmatige en culturele aspecten kunnen drempels vormen. Denk aan de toenemende registratielast van medisch specialisten in relatie tot het ontbreken van goede ICT-ondersteuning, de wisselwerking tussen codeurs en specialisten, et cetera.

Tijdens deze PARTner sessie willen wij graag bespreken wat de LBZ en eenmalige registratie aan de bron behelst, wat het u oplevert, welke knelpunten u ervaart bij de invoering en u handvaten bieden voor implementatie.

Op donderdag 13 februari 2014 organiseren BDO en PART zorg een PARTner sessie voor HEAD’s, hoofden zorgadministratie en projectleiders LBZ. Wij willen graag met u in gesprek om de kennis en ervaring over dit thema te delen. Er is veel ruimte voor discussie. Het programma ziet er als volgt uit:

  1. BDO en PART zorg nemen u mee in;
  • Wat is de LBZ?
  • Stand van zaken en terugblik (procesmatig, ICT, bestuurlijk, et cetera) invoering a.d.h.v. uitkomsten uitgezette vragenlijst deelnemers
  1. Floor Bakker van DHD informeert u over;
  • Nut en noodzaak; wat is de toegevoegde waarde van de LBZ?
  • Registratie aan de bron; mogelijkheden inzet diagnosethesaurus, inventarisatie drempels en hoe hiermee om te gaan
  1. Elise van Zandbrink (Ziekenhuis Rijnstate) geeft haar ervaringen over implementatie van de diagnosethesaurus.

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan onze PARTner sessie. Deelname is geheel kosteloos. Voor meer informatie over deze PARTner sessie of aanmelding kunt u terecht op partnersessie@partzorg.nl. Graag zien wij u op 13 februari!