Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Training NEN 2767 Condtiemeten voor gebouwbeheerders

BCN Utrecht, Utrecht
151 Algemeen

Details evenement

10 maart 2014
10:00 uur
BCN Utrecht, Utrecht
WVS Training
info@wvstraining.nl
0182-347168
495

Inhoud van de training

Conditiemeting volgens de NEN 2767 is een instrument voor het objectief en uniform meten van de fysieke kwaliteit van bouwdelen en gebouwen. Met conditiemeting wordt de technische staat van een gebouw of bouwdeel meetbaar gemaakt en uitgedrukt in numerieke waarden. Zo'n meetinstrument maakt de onderhoudstoestand van bouwdelen en gebouwen inzichtelijk en vooral ook overdraagbaar.

Conditiemeting biedt hiermee zeer veel mogelijkheden. Op beleidsniveau kunnen goed onderbouwde beslissingen worden genomen omtrent het gewenste onderhoudsniveau of het toewijzen van onderhoudsgelden.  Met het definieren van verschillende onderhoudsniveau's op basis van de conditie en wel of niet te aanvaarden risico's kan er zeer doelmatig worden gestuurd op de gewenste kwaliteit en het beschikbare budget.. Er kan gericht worden geinvesteerd op plaatsen waar een zeer hoog onderhoudsniveau is gewenst en bespaard op plaatsen waar dat kan. Hierdoor wordt voor de eigenaar en de gebruikers optimaal niveau van onderhoud bewerkstelligd, zowel in kwalitatieve als financiele zin.

Leerdoelen

Na het volgen van deze training:

 • Heeft u inzicht in de methodiek conditiemeting volgens NEN 2767;
 • Heeft u inzicht in de mogelijkheden van de risico-inschatting;
 • Heeft u inzicht in het gebruik van NEN 2767 bij het opstellen van Meerjaren Onderhoudsplannen;
 • Heeft u inzicht in het gebruik van NEN 2767 bij het opstellen van het onderhoudsbeleid;
 • Kunt u onderhoudsniveau's opstellen op basis van de NEN 2767;
 • Kunt u financiele en kwalitatieve scenario's opstellen op basis van de NEN 2767;
 • Heeft u inzicht in hoe de NEN 2767 te gebruiken bij het opstellen van prestatiecontracten.

Voor wie?

 • Gebouwbeheerder en - managers
 • Hoofden en medewerkers vastgoed bij gemeenten, woningcorporaties, ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en overige utilitaire bouw
 • Vastgoedeigenaren en -beheerders
 • Contractmanagers

Duur en opzet van de cursus

1 dag.

Lesmateriaal

Bij deze cursus maken we gebruik van de NEN 2767 deel 1. Ook ontvangen de deelnemers een cursusmap inclusief de handout van de presentatie die tijdens de training wordt getoond.

Kosten

De kosten van deze eendaagse training bedragen EUR 495,- exclusief BTW en inclusief accommodatiekosten, cursusmap en certificaat van deelname.
Kosten voor de NEN 2767 publicatie deel 1 worden apart in rekening gebracht.