Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Doeltreffend rapporteren

Utrecht
986 Algemeen

Details evenement

22 april 2014
09:00 uur
Utrecht
Q-Academy
026-3830565
225,-

Een goed auditrapport met concrete verbetervoorstellen is de basis om verbeteringen te realiseren. De SMART-methodiek is hier een goed hulpmiddel voor. SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Ambitieus, Realistisch en Tijdsgebonden. In de praktijk blijkt het rapporteren van een auditrapport niet gemakkelijk te zijn. Het toepassen van de SMART-methodiek is ook niet zo simpel als dat het in eerste instantie lijkt. In deze training leert u hoe u doeltreffend en concreter de bevindingen uit uw auditgesprek rapporteert via de SMART-methodiek.

De training is praktisch en interactief van aard. Vanuit de theorie gaat u aan de slag met uw eigen procedures en formats. Daarnaast kunt u eigen praktijksituaties inbrengen en hierover sparren met vakgenoten.

Aan bod komt:

  • Doel en resultaat van doeltreffend en concreet rapporteren.
  • Introductie SMART-methodiek.
  • Eisen waaraan een goede en duidelijke rapportage moet voldoen.
  • Het herkennen van SMART-geformuleerde bevindingen.
  • Het toepassen van de SMART-methodiek.
  • Het verbeteren van uw eigen huidige rapportages.