Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Regelarme Zorg

Hotelconferentiecentrum Zonheuvel, Doorn
672 Reed Business / Zorgvisie

Details evenement

04 april 2014
10:00 uur
Hotelconferentiecentrum Zonheuvel, Doorn
Stichting Philadelphia zorg
75


In de zomer 2011 riep het Ministerie van VWS zorgorganisaties op om met plannen te komen om de regeldruk in de zorg te verminderen: minder regels, meer handen aan het bed. Na een uitvoerige selectieprocedure gingen 25 zorgorganisaties van start met het experiment Regelarme Zorg. Philadelphia was een van de deelnemers.

De afgelopen twee jaar hebben we op zeven locaties met enthousiasme gewerkt aan de realisatie van het experiment. We hebben goed gekeken naar overbodige regels en bureaucratische processen. Maar vooral ook naar het werken vanuit de wensen en behoeften van de cliënt. Medewerkers hebben hiervoor trainingen, intervisiebijeenkomsten en handvatten gekregen. Met een opmerkelijk resultaat.

V x V = V2

Op 4 april presenteren we tijdens het congres V x V = V2 de resultaten
van ons experiment Regelarme Zorg. Daarnaast willen we met u in gesprek over hoe deze ervaringen een bijdrage kunnen leveren aan de hervormingen in de zorg en de cultuurverandering die daarvoor nodig is binnen organisaties. Het belooft een inspirerende en interactieve dag te worden met vooraanstaande sprekers van organisaties als het Ministerie van VWS, IGZ, Achmea en Philadelphia zelf.
Daarnaast hoort u Andries Baart (Stichting Presentie) en Wouter Hart (auteur
Verdraaide organisaties). Alle sprekers gaan in op de vraag wat de resultaten
van het experiment voor hun organisatie betekenen.

Voor het congres nodigen we bestuurders en andere geïnteresseerden uit van alle deelnemende organisaties aan het experiment Regelarme Zorg,
collega-zorgorganisaties, Ministerie, IGZ, zorgverzekeraars,
brancheorganisaties etc.