Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

PARTner sessie Zorgfraude in de langdurige zorg

kantoor PART zorg, Grote Koppel 14, Amersfoort
351 Algemeen

Details evenement

24 juni 2014
15:00 uur
kantoor PART zorg, Grote Koppel 14, Amersfoort
PART zorg, project- en interimmanagementbureau
06—557 200 52
geen kosten

In december 2013 berekende PriceWaterhouseCooper dat de zorgfraude de Nederlandse overheid bijna 2,8 miljoen euro kost. Voorbeelden zijn dubbel declareren van zorg of minder zorg leveren dan conform de afspraken. Om de stijgende zorgkosten onder controle te krijgen, zet het kabinet intensiever in op de bestrijding van zorgfraude binnen de Zorgverzekeringswet en AWBZ. Alleen zorg die voldoet aan de wet- en regelgeving wordt vergoed.

Maar wat is zorgfraude nu precies en wat zijn de consequenties voor zorgaanbieders? Wat doen de verschillende partijen om zorgfraude te voorkomen en op welke manier kunnen zorgaanbieders hiermee om gaan? PART zorg organiseert dinsdag 24 juni een sessie over dit onderwerp en nodigt u van harte uit om samen met u collega aanbieders uit de langdurige zorg in een kleinschalige setting van gedachten te wisselen. Twee sprekers delen graag hun kennis met u en kijken met u naar mogelijkheden om zorgfraude te voorkomen.

Sprekers

Marleen Relouw
Marleen Relouw is beleidsadviseur fraudebeheersing bij ZN. Ze coördineert fraudeonderzoeken waarbij zorgverzekeraars gezamenlijk optrekken, maakt samenwerkingsafspraken met opsporingsdiensten en toezichthouders en ontwikkelt beleid om fraude te voorkomen en aan te pakken. Hierbij wordt steeds meer samengewerkt met branche- en beroepsorganisaties van zorgaanbieders.

Dennis van den Brink
Dennis van den Brink is projectmanager bij LOC zeggenschap in zorg. Dit is een landelijke cliëntenorganisatie en vertegenwoordigt 1.500 medezeggenschapsorganen in o.a. de sectoren Verpleging en Verzorging (V&V), Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) en de thuiszorg. Ook richt het LOC zich op zeggenschap van cliënten, beiden door uit te gaan van wat mensen belangrijk vinden, de waarden van mensen. In het project ‘vroegtijdige signalering van mogelijke zorgfraude’ zijn bewustwording, goede voorlichting en het nemen van verantwoordelijkheid in de zorg belangrijke speerpunten.

Programma
15.00 uur      Ontvangst
15.30 uur      Welkom
Nadine Bosch, PART zorg
15.45 uur      Fraude in de zorg vanuit ZN
Marleen Relouw, Beleidsadviseur fraudebeheersing ZN
16.30 uur      Pauze
16.45 uur      Vroegtijdige signalering van mogelijke zorgfraude
Dennis van den Brink, projectmanager LOC
17.30 uur      Discussie en afsluiting
PART zorg
18.00 uur      Afsluitende borrel

Meer informatie en aanmelden
Wij nodigen u graag uit om deel te nemen aan onze PARTner sessie. Deelname is geheel kosteloos. U kunt zich aanmelden via partnersessie@partzorg.nl. Voor meer informatie kunt u terecht bij Nadine Bosch (06—557 200 52). Aanmeldingen geschieden op volgorde van binnenkomst.