Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Stoomcursus DBC’s GGZ (basis)

Oudlaan 4, Utrecht
255 Algemeen

Details evenement

30 september 2014
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
026-3830565
525

In de GGZ is prestatiebekostiging ingevoerd. Dit betekent dat GGZ-organisaties betaald worden voor de zorgprestaties die zij leveren en dus niet meer automatisch geld ontvangen. Een goede bronregistratie is de basis, waarbij kennis van DBC’s van groot belang is. Hoe zet u nu de (vervolg)stappen? Waar zitten de knelpunten? Wat zijn de risico’s en gevolgen voor uw organisatie?

Hoe zorgt u voor een juiste DBC-registratie?

Voor een GGZ-instelling is het van groot belang dat medewerkers goede kennis hebben van de DBC- en activiteitenregistratie. Wat mag wel en wat mag niet in de DBC-systematiek?

Q-Academy organiseert de nieuwe ‘Stoomcursus DBC’s GGZ’. Deze cursus is primair bedoeld voor (nieuwe) medewerkers die snel thuis willen/moeten zijn in de DBC-materie. Tevens is deze cursus bedoeld voor medewerkers van bijvoorbeeld zorgverzekeraars of toeleveranciers aan de zorg, die meer willen weten over de DBC’s in de GGZ.

De Stoomcursus is praktisch en interactief van aard en geeft u de juiste kennis en handvatten om uw taken rond de DBC’s goed uit te voeren! In kort bestek krijgt u een compleet en helder overzicht van alle facetten die te maken hebben met DBC’s in de GGZ, mét hun onderlinge samenhang. U kunt eigen praktijksituaties inbrengen.

Na afloop van de training:
- Heeft u basiskennis van DBC’s.
- Bent u op de hoogte van de nieuwste spelregels DBC GGZ.
- Heeft u inzicht in het belang van een juiste, volledige en tijdige registratie.
- Heeft u inzicht in de positieve punten en verbeterpunten in de registratie.
- Heeft u tips gekregen om uw eigen registratie te verbeteren.
- Heeft u inzicht in de DBC’s in relatie tot ROM en zorgpaden.
- Weet u wat de invoering van DBC’s betekent voor uw organisatie en voor uw eigen werkzaamheden.