Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Protective Intelligence

Amsterdam
267 Algemeen

Details evenement

02 oktober 2015
09:00 uur
Amsterdam
International Management Forum (IMF)
info@imf-online.com
+31 (0)40 246 02 20
€2.980,- (ex. BTW)

Protective Intelligence – succesfactoren achter de methode
De Protective Intelligence methodiek is ontwikkeld door de Amerikaanse Secret Service voor het proactief beschermen van High Value Targets door het real time bijhouden van een actueel dreigingsbeeld. Protective Intelligence is het proces van het verzamelen, verwerken en analyseren van informatie over personen, groepen of organisaties die een bedreiging (kunnen) vormen voor uw organisatie. Met Protective Intelligence kunt u actuele dreigingen inventariseren uit kwalitatieve (trend)analyses, intelligence samenwerking, Red Teaming en gerichte OSINT-analyses.

Protective Intelligence – informatie is de sleutel in security
Inlichtingendiensten vergaren, analyseren en produceren hun informatie aan de hand van bepaalde methodes. De methodes en technieken die bij inlichtingendiensten succesvol zijn, staan dan ook aan de basis van de Protective Intelligence methodiek. Proactieve security is alleen mogelijk met actuele kennis over de modus operandi van de potentiële tegenstander.

Om een gedegen dreigingsanalyse op te stellen is het niet alleen van belang om potentiële tegenstanders te inventariseren, maar ook om hun motivatie en capaciteiten in kaart te brengen. Om in deze informatiebehoefte te voorzien leert Protective Intelligence u om een belangen-, dreigings-, en weerstandsanalyse te maken. De combinatie van deze uitkomsten levert u een waardevolle risico analyse op.

Uit onderzoek blijkt dat heel weinig security managers in de gelegenheid zijn om zich blijvend te verdiepen in de actuele (be)dreigingen van hun organisatie. Veel security managers vinden het moeilijk om (be)dreigingen goed in kaart te brengen en te onderbouwen met beschikbare historische data en (trend)analyses. Protective Intelligence helpt u hierbij!

Protective Intelligence – doel van de training
Deze training leidt op voor het internationaal erkende diploma ‘Protective Intelligence’. Dit officiële diploma ontvangt u uit handen van de certificerende instantie IBEX, na het succesvol afronden van het Protective Intelligence theorie examen, waarmee u deze training optioneel kunt afsluiten.

Protective Intelligence – voor wie is de training waardevol?
De Protective Intelligence training is bijzonder waardevol voor personen die zich bezighouden met het verkrijgen van inlichtingen en het opstellen van dreigingsassessments in de publieke en private sector, zoals:
Security managers en beveiligingsadviseurs
Beleidsambtenaren die zich bezighouden met beveiligingsvraagstukken
Analisten en (business) intelligence professionals
Bedrijfsrechercheurs
Beveiligingsorganisaties
Medewerkers van politie en justitie
Medewerkers van het Ministerie van Defensie
Bijzondere opsporingsdiensten
Adviseurs op het gebied van risk en security