Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

DOT voor verpleegkundig specialisten, physician assistants en SEH-artsen

Oudlaan 4, Utrecht
231 Algemeen

Details evenement

26 november 2015
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
026-3830565
250

Vanaf 2012 is DOT ingevoerd en registreert en factureert uw ziekenhuis DBC-zorgproducten. De gevolgen van DOT zijn en blijven groot! Door veranderende regelgeving zijn per 2015 belemmeringen voor taakherschikking in de ziekenhuiszorg weggenomen. Dit heeft onder andere gevolgen voor de te registreren zorgactiviteiten en de poortfunctie. Waar zitten de knelpunten? Hoe zorgt u dat uw registratie juist, volledig en tijdig is?

Om te zorgen voor een juiste registratie vanaf januari 2015, de risico’s van DOT te beheersen en alle kansen te benutten, hebben een aantal onderwerpen extra aandacht:

- Veranderende wet- en regelgeving in het kader van taakherschikking.
- Volledige, tijdige en juiste bronregistratie op de verschillende afdelingen (polikliniek, OK, functieafdelingen) voor een correcte declaratie.
- Verwijsregistratie.
- Bekostiging combineren met zorginhoud (bijvoorbeeld zorgpaden) voor een (kosten)efficiënt zorgproces.
- Het ontwikkelen van (prospectieve) stuurinformatie om in control te blijven en tijdig bij te kunnen sturen.

Hoe speelt u optimaal in op de DOT-systematiek?

Q-Academy organiseert in samenwerking met DH Medical Consultancy de training DOT voor verpleegkundig specialisten, physician assistants en SEH-artsen. Bovenstaande en andere onderwerpen komen aan bod. Deze training geeft u de juiste kennis en handvatten om vanaf 1 januari 2015 op een juiste, correcte en tijdige wijze te registreren en zo het werken met DOT voor uw organisatie tot een succes te maken! Deze training is een hoogrendementstraining met een praktisch en interactief karakter. Daarom is het maximum aantal deelnemers beperkt. U kunt eigen praktijksituaties inbrengen.

Maatwerk: deze training is ook geschikt voor incompany doeleinden. Wij maken het programma op maat naar de situatie in uw organisatie.

Kijk voor meer informatie en inschrijven op: http://www.qacademy.nl/training/dh-medical-consultancy-dot-voor-verpleegkundig-specialisten.html