Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

PICA symposium "Oncologie"

VU Medisch Centrum, Amsterdam
137 Algemeen

Details evenement

12 november 2015
13:00 uur
VU Medisch Centrum, Amsterdam
PICA VUmc
pica@vumc.nl
020-44445406
50

PICA (Patient flow Improvement Center Amsterdam) is een kenniscentrum voor patiëntenlogistiek en het resultaat van de samenwerking tussen het VUmc en de VU. PICA richt zich op het delen (onderwijs), genereren (onderzoek) en toepassen (zorg) van kennis op het gebied van zorglogistiek. Wiskundige wetmatigheden en kwantitatieve analyse blijken het pad naar meer doelmatigheid in de zorg goed te kunnen ondersteunen.

Een aantal maal per jaar organiseert PICA een symposium. Iedereen die het onderwerp interessant vindt is welkom. Dit betekent een mix van mensen uit VUmc en omliggende ziekenhuizen, van verpleegkundig hoofden, tot planners, stafadviseurs, artsen en leidinggevenden.
 
Het eerstvolgende symposium zal plaatsvinden op donderdagmiddag 12 november met als thema “Oncologie”. Uiteraard komen met name de logistieke aspecten aan bod. Tijdens dit symposium zult u voorbeelden krijgen dat handig organiseren van oncologische zorg loont. Zowel voor patiënten als voor artsen en vaak met een financieel voordeel. Verschillende sprekers vertellen over de voornamelijk positieve effecten zij hebben ervaren na het invoeren van zorglogistieke veranderingen. Daarnaast wordt ingegaan op de gevolgen van de logistieke verschuiving die de oncologische zorg heeft doorgemaakt en welke vragen u zichzelf zou moeten stellen bij het maken van (logistieke keuzes) in de toekomst.

Voor het programma en de samenvattingen van de presentaties verwijzen we naar de bijlage.

Accreditatie voor artsen is aangevraagd bij Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN).