Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Trends in Business en IT

Buurt van Amsterdam
157 Algemeen, Reed Business / Zorgvisie, Zorgvisie Academy

Details evenement

24 november 2015
09:00 uur
Buurt van Amsterdam
International Management Forum (IMF)
info@imf-online.com
+31 (0)40 246 02 20
4250

Trends in Business – inhoud van de opleiding
Wanneer we naar de huidige maatschappij kijken, ontwaren we diverse trends, t.w. verregaande decentralisatie, digitalisering, tal van maatschappelijke en technologische innovaties, samenkomst van disruptieve technologieën en volledige transparantie. Deze trends hebben invloed op uzelf, uw organisatie en op de omgeving waarin u als manager opereert (maatschappij) en zorgen voor structurele veranderingen op het gebied van leiderschap, flexibiliteit, benodigde vaardigheden, moraliteit, lokale communities, businessmodellen, denken en gedrag. Hoe gaat u hier als manager mee om?
Welke impact hebben deze trends op u, uw organisatie en de maatschappij (zoals bijvoorbeeld uw – potentiële – klanten)?
Hoe kunt u de huidige tijd met deze trends overleven?
Welke veranderingen ondergaan de huidige businessmodellen onder invloed van deze trends?
Als u aan deze trends meedoet, waar moet u dan op letten en wat levert het u op?

Keynote sprekers brengen u de laatste inzichten in de huidige trends. Zij geven u inspirerende voorbeelden en ideeën, maar schetsen ook de donkere kanten van de toekomst. Rode draad door alle sessies heen is ‘verbetering van processen’ en ‘waarde en rendement’, niet alleen in geld, maar ook in agility, klant- en medewerkerstevredenheid en duurzaamheid.

Belangrijke thema’s en dilemma’s worden niet alleen besproken, u gaat ook naar huis met praktische handvatten die u direct in uw organisatie kunt toepassen. Daarnaast wordt u tijdens tal van workshops en discussiegroepen ook zelf gestimuleerd oplossingen te bedenken voor de huidige trends. Actief meedoen in de opleiding zal u helpen in uw visievorming, uw eigen ontwikkeling en de toekomstbestendigheid van uw organisatie.

Trends in Business – hoe kunt u als organisatie voordeel hebben van decentralisatie?
Overal in de maatschappij is ‘decentraal’ de trend. In de publieke sector krijgen gemeentelijke overheden meer taken en verantwoordelijkheden. Daarnaast zien we decentrale zorg, decentrale voedselproductie, decentrale energieopwekking, etc. Hoe kunt u als organisatie voordeel hebben van decentralisatie?

Trends in Business – disruptieve technologieën
De transformatie die de maatschappij ondergaat, is voor een groot deel technologie-gedreven. Social media, enterprise mobility, smart systems, Internet of Thing (IoT), cloud computing, 3D printing, wearables (o.a. Google Glass) en robotics, hebben een disruptieve werking in ons werk en leven. Niet de afzonderlijke ontwikkelingen geven het tempo aan, maar juist de samenkomst zorgt voor een extra versnelling. De focus op de waarde van de samenkomst is waarschijnlijk het meest interessante gebied om te exploreren. Waar begint u nu als organisatie?

Trends in Business – volledige transparantie
Alles en iedereen is zichtbaar. Big Data analyse wordt overal toegepast en ook via social media bent u overal zichtbaar. Dit heeft zowel positieve als negatieve consequenties. Uw persoonlijke privacy staat permanent onder druk. Als organisatie weet u alles van uw concurrent en uw concurrent weet alles van u. Is concurrentie dan nog wel een optie? Hoe kunt u zich blijven onderscheiden in een volledig transparante markt?

Trends in Business – digitalisering van de fysieke omgeving
De huidige tijd wordt gekenmerkt door een lawine aan innovaties, zowel vanuit de maatschappij als vanuit de technologie. Inmiddels hebben we mentaal de omslag naar een digitale informatiemaatschappij gemaakt. Grote delen van onze economie en ons leven zijn evenwel nog niet gedigitaliseerd. Een aantal nieuwe ontwikkelingen, zoals robotisering, 3D printen, eHealth, quantified self, singularity (mens/machine), en smart systems, zal onze fysieke omgeving versneld gaan digitaliseren. In tegenstelling tot de digitale informatiemaatschappij zijn de meesten van ons echter mentaal nog niet voorbereid om deze nieuwe stap te nemen.

In deze nieuwe Trends in Business opleiding laten topsprekers u zien waar deze nieuwe ontwikkelingen op elkaar ingrijpen, waar ze grote impact zullen hebben, hoe de economie zich zal moeten aanpassen en welke maatschappelijke gevolgen we kunnen verwachten.

Trends in Business – voor wie?
Deze inspirerende, boeiende en actuele trendopleiding is van belang voor beslissers, beïnvloeders en managers uit alle soorten organisaties, onder meer uit de dienstensector, de energiesector, de overheid, de gezondheidszorg, de bank- en verzekeringssector, de industriële sector, etc.

Qua functionarissen denken wij o.a. aan functionarissen op C-level, maar ook aan IT-managers, financieel managers, technology managers, innovatiemanagers, HR managers, (business) consultants, programma managers en verandermanagers.