Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Workshop Bijbetalingen in de langdurige zorg

De Creatieve Cooperatie, Zwolle
227 Algemeen

Details evenement

11 maart 2015
13:30 uur
De Creatieve Cooperatie, Zwolle
Netwerk Cliëntenraden Zorg
info@ncz.nl
0651222505

Bijbetalingen voor cliënten in de Langdurige Zorg
De basis:
Volgend op het onderzoek van de Consumentenbond en het aansluitend verschenen rapport “hoor en wederhoor citaten Consumentenbond” heeft de NZa de Zorgkantoren opdracht gegeven bij alle verzorging- en verpleeghuizen na te gaan of bijbetalingen door cliënten in overeenstemming zijn met de geldende regelgeving. Wilt u als clientenraadsleden deze toetsing kennen en volgen in uw eigen organisatie? Laat u dan op de hoogte stellen van de regelgeving en maak gebruik van de mogelijkheid om met andere deelnemers ervaringen te delen. In de workshop zullen worden behandeld:
- de belangrijkste financiële consequenties voor cliënten in de Wet Langdurige Zorg
- betekenis voor de instelling
- betekenis en kansen voor cliënten en voor de cliëntenraad
- inzicht in eigenbijdrage regeling en bijbetalingen voor cliënten
Voor wie:
(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden of andere medezeggenschapsorganen in en om de zorg.
Ambtelijk secretarissen of ondersteuners van een medezeggenschapsraden, klachtenfunctionarissen, managers, bestuurders in de zorg.
Uw trainer:
Drs. Ria van Haren: trainer en adviseur op het gebied van bedrijfsvoering, kwaliteit en verandering in langdurige zorg. (scheiden wonen & zorg). Ria werkt vanuit haar organisatie- en adviesbureau Isfet. www.isfetadvies.nl
Resultaat:
Aan het eind van de workshop bent u op de hoogte van de veranderingen in de langdurige zorg en met name op het gebied van de eigen bijdrage en bijbetalingen voor cliënten.

Zie hier: http://ncz.nl/evenement/workshop-eigen-bijdragebijbetalingen-clienten-langdurige-zorg/