Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Workshop Verbeteren kwaliteit cliënten medezeggenschap

Patiëntenfederatie NPCF, Utrecht
422 Algemeen

Details evenement

04 maart 2015
13:30 uur
Patiëntenfederatie NPCF, Utrecht
Netwerk Cliëntenraden Zorg
info@ncz.nl
0651222505
€ 50,- NCZ-leden € 70,- niet-leden

De Kwaliteit van de medezeggenschap verbeteren
De basis:
Veel (Centrale) Cliëntenraden zijn op zoek naar hoe zij hun positie en hun functioneren kunnen verbeteren. Zij stellen zich onder andere de volgende vragen:
- Hoe ga je om met de beschikbare tijd en middelen?
- Hoe kun je meer bereiken, zonder er veel meer tijd in te steken?
- Hoe kun je je invloed op het beleid vergroten?
Het verbeteren van de positie en het functioneren van de (C)CR heeft een interne en een externe kant. In de workshop bekijken we beide kanten van het werk van de raad.
Intern functioneren:
- Werken met een jaarplan
- Maken van een goede taakverdeling
- Hoe ga je efficiënt met je vergadering om
Extern functioneren:
- Hoe vergroot je je invloed
- Hoe zorg je ervoor dat je niet overvallen wordt door ontwikkelingen
In deze workshop gaan we actief aan de slag met deze onderwerpen.

Voor wie: 
(Beginnende) leden van (centrale) cliëntenraden of ondernemingsraden in en om de zorg.
Ambtelijk secretarissen of ondersteuners van medezeggenschapsraden in de zorg.

Uw trainer:
Hans van Dinteren

Resultaat:
Aan het eind van de workshop gaat u met een aantal, deels uitgewerkte, ideeën naar huis.

Zie hier: http://ncz.nl/evenement/workshop-kwaliteit-van-de-medezeggenschap-verbeteren/