Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

LVB & Verslaving

Aristo Zalen, Amsterdam
269 Algemeen

Details evenement

19 mei 2015
10:00 uur
Aristo Zalen, Amsterdam
Leids Congres Bureau
071-5148203
340

Achtergrond

Mensen met een lichte verstandelijke beperking (LVB) lopen een groter risico op problematisch middelengebruik en verslaving. Hoewel er steeds meer aandacht is voor deze groep in onderzoek en speciale preventie- en behandelprogramma’s, is er nog veel te winnen aan deskundigheidsbevordering en aanpassing van bestaande interventies.

Op deze studiedag staat kennisuitwisseling en samenwerking tussen LVB- en verslavingszorg centraal. U krijgt relevante informatie over de relatie tussen een licht verstandelijke beperking en verslavingsproblematiek en we bespreken recente methodieken die tot nieuwe praktijkinzichten hebben geleid.

Doelgroep:

Professionals in de (residentiële en ambulante) verslavingszorg, GGZ en LVB-sector, jeugdzorg  en medewerkers van justitiële (jeugd)instellingen.