Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Shared Decision Making in de Oncologie

De Observant, Amersfoort
674 Algemeen

Details evenement

17 juni 2015
09:30 uur
De Observant, Amersfoort
Leids Congres Bureau
071-5148203
235

LANDELIJKE STUDIEMIDDAG 'SHARED DECISION MAKING IN DE ONCOLOGIE'
17 juni 2015 - De Observant Amersfoort

Achtergrond
Bij het opstellen van een oncologisch behandelplan zijn richtlijnen vaak leidend. Deze richtlijnen houden echter geen rekening met de persoonlijke voorkeuren en afwegingen van individuele patiënten. Patiënten hebben het recht om zelf mee te beslissen over hun behandeling, maar hoe geeft u dat recht in de spreekkamer vorm?

Deze studiemiddag gaat over shared decision making bij oncologische patiënten. U hoort op welke manier u handen en voeten kunt geven aan het proces van gezamenlijke besluitvorming en krijgt praktische handvatten aangereikt om het gesprek met de patiënt en zijn of haar naasten aan te gaan. Het programma biedt ruimte om uw ervaringen te delen en uw dilemma’s te bespreken met de deskundige sprekers en uw collega’s uit de zaal.

Doelgroep
Oncologen, verpleegkundigen, huisartsen en alle andere betrokkenen bij de behandeling van oncologiepatiënten.

Accreditatie:
Er zijn 3 accreditatiepunten toegekend door ABAN, het VSR en het kwaliteitsregister V&V en register zorgprofessionals