Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Workshop Dynamische armondersteuningen en Robotmanipulatoren

Focal Meditech BV, Tilburg
479 Algemeen

Details evenement

11 juni 2015
10:00 uur
Focal Meditech BV, Tilburg
Focal Meditech BV
01305333103
€ 60,--

Aanleiding voor de workshop:
Dynamische armondersteuningen zijn te typeren als een specifieke klasse ortheses, waarbij kenmerkend is dat ze aan één zijde met de gebruiker verbonden zijn en anderzijds met de vaste wereld (rolstoel, stoel) waarop het gewicht van arm en ondersteuning afgewenteld wordt. Ze worden ingezet door personen met een beperkte, maar inzetbare handfunctie. Indien de inzetbare handfunctie geheel ontbreekt, wordt vaak overgegaan tot de verstrekking van een robotmanipulator – een rolstoel gebonden voorziening die de uitvoering van de handeling overneemt. De twee productgroepen worden gezamenlijk vaker ‘armachtigen’ genoemd.
De ontwikkeling en inzet van armachtigen is de laatste twee decennia in Nederland aanzienlijk vergroot. Nederland kan vrijwel als een gidsland in hun toepassing gezien worden. Als grootste partij heeft Focal hier een aanmerkelijke bijdrage aan geleverd.
Geconstateerd wordt dat een gestructureerd kennisaanbod voor advies en verstrekking betrokken (para)medici, veelal ergotherapeuten, momenteel ontbreekt. Dit kennisaanbod is nog niet eenvoudig uit open bronnen op te halen.

Inhoud van de workshop:
Focal wil met deze workshop bijdragen aan een verbeterd kennisaanbod. Tijdens de workshop wordt klinisch toepasbare kennis aangereikt over:
• beoogd gebruik
• typeringen
• indicatie en assessment
• functionele uitkomsten van armachtigen.
Dit alles met het doel om basiskennis te vergroten en daardoor betere keuzes te kunnen maken en uiteindelijk tot betere toepassing door cliënten te komen.

Wat bereik je met deze workshop?
Na deze workshop kennen de deelnemers de theoretische grondslagen alsmede de toepassingsmogelijkheden van armondersteuningen en robotmanipulatoren. De deelnemers zijn in staat om gangbare voorzieningen in dit domein (mede) voor te schrijven. Ze hebben een goed idee van de te verwachten functionele uitkomsten van de hulpmiddel/ gebruikers combinatie.

Deze workshop is door ADAP geaccrediteerd voor ergotherapeuten (ID nummer 205962). Het volgen van de workshop levert 7,5 accreditatiepunten op voor deze groep.