Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Chronisch in de Basis-GGZ

Aristo, Utrecht
411 Algemeen

Details evenement

19 januari 2016
10:00 uur
Aristo, Utrecht
Leids Congres Bureau
0715148203
355

Achtergrond
Terwijl de nieuwe structuur in de GGZ steeds meer vorm krijgt, bestaan rond de groep mensen met chronische problematiek nog veel vraagstukken die verder uitgekristalliseerd dienen te worden. De uitstroom van cliënten uit de specialistische GGZ heeft veel financiële, maatschappelijke en persoonlijke voordelen, maar om toegankelijke en kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren is samenwerking tussen financiers, huisarts, wijkteams en zorgaanbieders van groot belang.

Tijdens deze landelijke studiedag stellen we ons vragen rond goede (samenhangende en gecoördineerde) zorg voor mensen met chronische psychische problematiek in het nieuwe speelveld van de basis GGZ. Wat hoort thuis bij de specialistische GGZ en wat in de generalistische basis GGZ? En wat bij de huisarts (POH-GGZ)? Hoe verloopt de aansluiting met het sociale domein (WMO)? Welke rol speelt de verzekeraar? Hoe zit het met de ontwikkeling van zorgpaden?