Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Training DOT voor verpleegkundig specialisten, physician assistants en SEH-artsen

Oudlaan 4, Utrecht
54 Algemeen

Details evenement

24 november 2016
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
088-1020950
€ 250,-

Vanaf 2012 is DOT ingevoerd en registreert en factureert uw ziekenhuis DBC-zorgproducten. De gevolgen van DOT zijn en blijven groot! Door veranderende regelgeving zijn per 2015 belemmeringen voor taakherschikking in de ziekenhuiszorg weggenomen. Dit heeft onder andere gevolgen voor de te registreren zorgactiviteiten en de poortfunctie. Waar zitten de knelpunten? Hoe zorgt u dat uw registratie juist, volledig en tijdig is? Voor een juiste registratie vanaf januari 2015 en het beheersen van de risico’s van DOT, heeft een aantal onderwerpen extra aandacht: ◦ Veranderende wet- en regelgeving in het kader van taakherschikking. ◦ Volledige, tijdige en juiste bronregistratie op de verschillende afdelingen (polikliniek, OK, functieafdelingen) voor een correcte declaratie. ◦ Verwijsregistratie. ◦ Bekostiging combineren met zorginhoud (bijvoorbeeld zorgpaden) voor een (kosten)efficiënt zorgproces. ◦ Het ontwikkelen van (prospectieve) stuurinformatie om in control te blijven en tijdig bij te kunnen sturen. Hoe zorgt u voor een juiste, correcte en tijdige registratie? Q-Academy organiseert in samenwerking met DH Medical Consultancy de training DOT voor verpleegkundig specialisten, physician assistants en SEH-artsen. Bovenstaande en andere onderwerpen komen aan bod. Deze training geeft u de juiste kennis en handvatten om vanaf 1 januari 2015 op een juiste, correcte en tijdige wijze te registreren. De training heeft een praktisch en interactief karakter. Desgewenst kunt u eigen praktijksituaties inbrengen. Na afloop van de training: ◦ Heeft u inzicht in de DOT-systematiek en het belang van een juiste bronregistratie. ◦ Heeft u inzicht in de gevolgen van DOT voor uw organisatie. ◦ Bent u op de hoogte van de nieuwste registratieregels DOT. ◦ Kunt u de financiële gevolgen van de DOT-systematiek vertalen naar zorginhoudelijke processen. ◦ Heeft u inzicht in de gevolgen van DOT voor uw rol als verpleegkundig specialist, physician assistant of SEH-arts. Voor wie is deze training bedoeld? Verpleegkundig specialisten, physician assistants en SEH-artsen in ziekenhuizen en ZBC’s die op de hoogte willen zijn van de veranderende wet- en regelgeving omtrent taakherschikking en de dagelijkse registratie in de DOT-systematiek.