Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Masterclass evaluatie van zorgpaden in de GRZ

Oudlaan 4, Utrecht
93 Algemeen

Details evenement

01 december 2016
09:30 uur
Oudlaan 4, Utrecht
Q-Academy
088-1020950
€ 875,- per persoon (Q-Academy is vrijgesteld van btw). Deze investering is inclusief lesmateriaal.

Afgelopen jaren is uw organisatie druk bezig geweest met het ontwikkelen van zorg- of revalidatiepaden voor specifieke doelgroepen in de GRZ. Helaas hoor je vaak “zorgpaden zijn papieren tijgers, die in de kast blijven liggen”. Als vervolg op de “Masterclass zorgpaden in de GRZ: van papier naar praktijk”, biedt Q-Academy een vervolg masterclass aan die dieper ingaat op het evalueren en door ontwikkelen van zorgpaden. Door ontwikkelen betekent in dit geval: bestaande zorgpaden optimaliseren en hier daadwerkelijk mee gaan werken! Deze masterclass is gericht op de (door)ontwikkeling van zorgpaden in het primaire proces. Concrete voorbeelden als werken met verschillende behandelmodules, het aanpassen van het cliëntendossier, het behandelplan en de MDO-structuur komen aan de orde. Vanuit jarenlange ervaring met zorgpaden in ziekenhuizen, GGZ-instellingen en revalidatiecentra en vanuit een door ons uitgevoerd onderzoek naar het gebruik van zorgpaden in de GRZ, delen wij diverse tips en valkuilen met u. Om het geleerde in de praktijk te brengen, krijgt u als aanvulling op de masterclass praktijkbegeleiding. De masterclass wordt verzorgd door Ruben van Zelm. Hij is een zeer ervaren consultant en trainer bij Q-Consult op het gebied van doelmatigheid. Ruben promoveert als PhD student aan de Katholieke Universiteit Leuven op de implementatie van zorgpaden. Ruben is tevens secretaris van de European Pathway Association. Centraal staan vragen als: ◦ Welk(e) doel(en) wilt u bereiken met uw zorgpad? In hoeverre zijn deze doelen al zichtbaar in de praktijk? ◦ Hoe monitort u of de doelen behaald worden? Welke KPI’s heeft u daarvoor nodig? ◦ Hoe analyseert en optimaliseert u zorgpaden binnen uw organisatie? Wie betrekt u daarbij en waarom? Welke stappen kunt u nemen? ◦ Hoe gaat u om met (cultuur)verschillen tussen teams of locaties? ◦ Welke praktische veranderingen zorgen ervoor dat de behandeling van uw cliënt verloopt volgens het zorgpad? ◦ Wanneer is de implementatie van zorgpaden geslaagd en hoe houdt u deze ‘levend’? ◦ Hoe kunt u de DBC-financiering koppelen aan de zorgpaden of vice versa? Na afloop van de training: ◦ Heeft u kennis van het evalueren en (door)ontwikkelen van zorgpaden. ◦ Heeft u één van uw eigen zorgpaden kritisch beoordeeld aan de hand van de laatste inzichten op het gebied van zorgpadmethodiek. ◦ Gaat u naar huis met concrete instrumenten en methoden om uw zorgpaden een ‘boost’ te geven. ◦ Kunt u binnen uw instelling de discussie aangaan over mogelijkheden en onmogelijkheden van het koppelen van DBC’s en zorgpaden. ◦ Heeft u ervaringen kunnen uitwisselen met collega’s van andere GRZ-aanbieders. Voor wie is deze training bedoeld? Iedereen die te maken heeft met het (door)ontwikkelen van zorgpaden in de GRZ, zoals managers behandeling, specialisten ouderengeneeskunde, projectleiders GRZ, beleidsmedewerkers, etc.