Exclusief toegankelijk Registreer voor toegang tot Zorgvisie.nl Lees meer

Agenda

Informatiemanagement en Bedrijfsvoering

Amsterdam
139 Algemeen

Details evenement

29 maart 2016
09:00 uur
Amsterdam
International Management Forum (IMF)
info@imf-online.com
040 - 246 0220
€ 13980,00 (excl. btw)

In deze 15-daagse post-HBO opleiding wordt u als informatiemanager opgeleid tot een breed inzetbare informatieprofessional op het snijvlak van Business & IT. U ontvangt het officiële post-HBO registeropleidingsdiploma.

In deze officiële post-HBO opleiding ligt de focus op het ontwikkelen van vakinhoudelijke kennis en de daaraan gerelateerde competenties. Het uiteindelijke doel van het programma is om u op te leiden tot een breed inzetbare informatieprofessional op het snijvlak van Business & IT, zowel op strategisch, tactisch als operationeel niveau. In de lessen wordt uw kennis op tal van onderwerpen vergroot. In huiswerkopdrachten leert u deze kennis direct toe te passen. De docenten verschaffen u een goede basis met betrekking tot best practices, waarbij zowel de theoretische kant als de praktische toepasbaarheid uitgebreid aan bod komen.

Door middel van oefeningen, discussies, presentaties, kennistoetsen en een persoonlijk ontwikkelplan worden uw competenties verbeterd. Via groepsopdrachten, praktijkvoorbeelden, discussies en casuïstiek laten de docenten zien hoe bepaalde zaken bij andere organisaties geregeld zijn en hoe andere functionarissen op het gebied van informatiemanagement en IT bedrijfsvoering met de diverse uitdagingen omgaan.

Informatiemanagement & Bedrijfsvoering – opbouw van de opleiding
De post-HBO opleiding Informatiemanagement & Bedrijfsvoering bestaat uit 15 modules van telkens één dag. De modules zijn opgedeeld in 4 samenhangende thema’s: IT bedrijfsvoering, adviesvaardigheden, informatievoorziening en trends in IT. Competenties en vaardigheden komen integraal in de opleiding aan bod. Bij iedere module hoort een deel zelfstudie, bestaande uit een huiswerkopdracht en het werken aan uw persoonlijk ontwikkelingsplan. In totaal worden 12 kennistoetsen afgenomen en dienen 12 huiswerkopdrachten gemaakt te worden.

Informatiemanagement & Bedrijfsvoering – persoonlijke intake plus evaluatiegesprek
Voorafgaand aan de opleiding vindt een persoonlijk intakegesprek plaats tussen u en de hoofddocent. In dit gesprek worden uw verwachtingen, niveau en opleidingsbehoefte besproken om de opleiding zo optimaal mogelijk op uw leerwensen af te stemmen. Na afloop van de opleiding vindt een persoonlijk evaluatiegesprek plaats.

Informatiemanagement & Bedrijfsvoering – voor wie?
Bent u betrokken bij de optimalisatie van de informatievoorziening, de interne bedrijfsvoering en de processen binnen uw organisatie, dan is deze post-HBO opleiding de juiste keuze voor u. Qua functionarissen denken wij onder andere aan: informatiemanagers, procesmanagers, projectmanagers, kwaliteitsmanagers, beleidsmedewerkers, I&A managers, informatie analisten, functioneel beheerders en IT architecten.

Informatiemanagement & Bedrijfsvoering – studiebelasting
De klassikale studiebelasting van de post-HBO opleiding Informatiemanagement & Bedrijfsvoering bedraagt in totaal 120 uur (15 lesdagen van 8 contacturen incl. pauzes). Voor 12 lesdagen dient u een huiswerkopdracht te maken. U moet rekenen op 1,5 uur per huiswerkopdracht. Voor uw persoonlijk ontwikkelplan heeft u 18 uur nodig. De totale studiebelasting bedraagt daarmee 156 uur. Vanzelfsprekend zijn de uren die gemaakt moeten worden ten behoeve van uw persoonlijk ontwikkelplan en de huiswerkopdrachten/kennistoetsen persoonsafhankelijk en dus gebaseerd op een inschatting.